I det fynske folks tjeneste

Bøfhus-koncern: Underskud på 56 millioner sidste år

Jensen's Food Group fortsætter stime af dårlige resultater. Koncernen har trods stram likviditet penge nok på bogen til fortsat drift.

Foto: Nils Mogensen Svalebøg / Fyens.dk

Koncernen bag Jensen's Bøfhus, Jensen's Food Group, kom ud af 2015 med et underskud på 56,5 millioner kroner.

Det fremgår af regnskabet for Karl Chr. Skov Jensen A/S, der ejer flere af de bygninger, hvor bøfkæden har sine restauranter.

Koncern-regnskabet for Jensen's Food Group er endnu ikke offentliggjort hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Koncernen har trods en stram likvditet i slutningen af 2015 tilstrækkelig likviditet i 2016 til drift, investering og planlagte afdrag på gæld, fremgår det af regnskabet, hvor det også oplyses, at konklusionen er efter dialog med koncernens bankforbindelse. 

Den samlede bankgæld udgjorde ved indgangen til 2016 227,6 millioner kroner.

Koncernen har i 2016 afhændet sovse-aktiviteten i Struer  til Stryhns  samt brandet ”Jensen’s Køkken”for et betydelig beløb, der kan nedbringe koncernens bankgæld, hedder det i en note til regnskabet.

Her kan det også læses, at der forventes underskud i regnskabsåret 2016 for koncernens resterende aktiviteter, mens årene herefter forventes at resultere i tilfredsstillende indtjening i samtlige af koncernens selskaber.

-  Koncernens bankforbindelse har tilkendegivet, at såfremt koncernen følger den aftalte plan vedrørende investeringer, kapitalstruktur m.v., så opretholdes de eksisterende lånefaciliteter. På baggrund heraf vurderer ledelsen, at koncernen har tilstrækkelig med likviditet til at gennemføre det kommende års drift, investeringer og planlagte afdrag på gæld, hedder det.

Ejeren af Jensen's  Bøfhus-koncernen, Palle Skov Jensen, har tidligere oplyst, at han har undersøger muligheden for at få ny kapital indskudt i kæden via nye medejere. Desuden er en række af koncernens restaurationsejendomme sat til salg.

I 2013 og 2014 tabte koncernen mere end 40 millioner kroner.