I det fynske folks tjeneste

Bogbussen skrottes i Odense

Borgerne i Odense kommer til at kigge langt efter bogbussen i fremtiden. Odense Centralbibliotek har nemlig besluttet at nedlægge dens rute.

Årsagen til at bussen ikke skal køre mere, skyldes at kun to procent af det samlede bogudlån sker gennem bussen. Men samtidig koster bussen 700.000 kroner i drift om året, og de penge kan bruges bedre andre steder, mener Kent Skov, kommunikationschef hos Odense Centralbibliotek.

Derudover er bussen gammel og trænger til at blive udskiftet og opdateret med nye edb-systemer.

Gamle og svagelige skal dog ikke frygte, at det er slut med at låne biblioteksbøger. Biblioteket beholder stadig den ordning, hvor de kan bestille bøger hos biblioteket, og få bøgerne bragt ud.