Bolbro stemmer om gode ideer

Når Bolbro Dagen afholdes for tredje gang på lørdag den 5. september, skal der også stemmes om de gode ideer i Bolbro igen.

Denne gang er der 200.000 kr. i puljen, som Bolbro-borgerne skal fordele blandt 10 ideer til ting eller initiativer, der gør Bolbro til et endnu bedre sted at bo.

Alle i Bolbro - beboere, foreninger, institutioner, klubber, erhverv m.m. - har haft mulighed for at indstille en idé til Bolbro Bestemmer.

Og alle, der bor i Bolbro Sogn, og som er fyldt 10 år, har mulighed for at stemme.

Arbejdsgruppen har valgt at dele puljen på de 200.000 kr. op i to, så de 100.000 kr. er øremærket til ideer, der koster mere end 25.000 kr., mens den anden halvdel af puljen er øremærket til ideer, der koster 25.000 kr. eller derunder.

Mere om de enkelte ideer

De 10 ideer, der kan stemmes om

Bolbro Parkour park - kr. 100.000,-

Bolbro Bevægelsespark - kr. 100.000,-

Renovering af betonpyramider - kr. 50.000,-

Bolbro rundt på cykel - kr. 5.000,-

Nyttehaver - kr. 25.000,-

Den kreative skurvogn - kr. 25.000,-

Legepatruljen - kr. 15.000,-

Dansktræning for borgere med flygtninge-/immigrantbaggrund - kr. 10.000,-

Bolbro Dagen - kr. 25.000,-

Øst, vest, Bolbro bedst - kr. 10.000,-

Forsøg med borgerstyret budgettering

Odense Byråd afsatte i 2014 2 x 100.000 kr., som borgerne i Bolbro og Dalum frit kunne bruge til netop lige det, der var opbakning til i de to bydele.

I 2015 er beløbet 200.000 kr. for hver af de to bydele.

Det er en del af Forstadspuljens midler, der er blevet øremærket til forsøg med borgerstyret budgettering.

Borgerstyret budgettering er med til at støtte lokale initiativer og engagement, skaber muligheder for at blive en del af nye fællesskaber og nye naboskaber og sætter fokus på betydningen af et godt og aktivt nærdemokrati.