Boliger og erhverv i Slagtehuset

Entreprenørfirmaet Skjøde Knudsen vil omdanne det tidligere Slagtehus i Odense til boliger og erhverv. Området kommer måske også til at rumme en dagligvarebutik.

Køberen af Odense Offentlige Slagtehus blev offentliggjort på et pressemøde i Slagtehuset tirsdag middag.

- Vi er meget glade for at det er lykkedes at få en aftale i stand med Odense Kommune. Vi har i mange år haft fokus på ejendomme, der kommer i klemme, og derfor passer slagtehuset godt til Skjøde Knudsen, siger direktør Allan Nielsen fra Skjøde Knudsen.

1208 slagt

Virksomheden satser i første omgang begynde at omdanne den store indkøringsbygning til kontorer og boliger, og senere vil de mange omkringliggende bygninger blive inddraget i renoveringen.

I følge Skjøde Knudsen begynder ombygningen og renoveringen af de bevaringsværdige bygninger til maj næste år.

- Det er en rigtig god dag for Odense Kommune. Disse historiske bygninger har sovet tornerose søvn i alt for mange år, og det er glædeligt, at Skjøde Knudsen vil påtage sig opgaven med at bringe ære og værdighed tilbage til Slagtehuset, siger rådmand Jane Jegind.

1208 slagt2

Bygningerne er bevaringsværdige, men ikke fredede. Derfor vil enkelte bygninger ned mod jernbanen formentlig blive revet ned for at gøre plads til grønne områder. Men de centrale bygninger vil blive bevaret med deres mange udskæringer, vinduer og figurer, der stadig er intakte.

- Salget er endnu en indikator på at det for alvor går den rigtige vej i Odense. Vi har allerede solgt flere ejendomme i år end hele sidste år, og med salget af Odense Offentlige Slagtehus blive forvandlingen af Odense endnu yderligere styrket, siger Jane Jegind.

Prisen for bygningerne er 14,4 millioner kroner, og det er væsentligt under den oprindelige pris på 30 millioner kroner.

- Vi har haft nok haft en urealistisk høj pris på området, men nu har vi fundet en markedspris, siger borgmester Anker Boye.

Før ombygningen kan gå i gang skal Odense lave en lokalplan for området, som skal fastlægge hvordan området endelig kan udformes, og hvad det kan komme til at indeholde.

- Det er jo dejligt at tænke på, at det der en gang kunne bruges til kvæg nu kan bruges til mennesker og byudvikling, siger Anker Boye.