Boligområde i Odense udgår fra regeringens liste over parallelsamfund

Fire boligområder opfylder ikke længere kriterierne for at være et parallelsamfund, ét område er kommet til.

Regeringens liste over boligområder, der defineres som parallelsamfund, er igen i år blevet kortere.

Tre boligområder udgår af listen, der tidligere blev kaldt ghettolisten. Det gælder blandt andet Solbakken i Odense

Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der nu er 12 boligområder, som opfylder regeringens kriterier for at være på listen.

Der er fire områder, som ikke længere opfylder kriterierne, mens ét område er kommet på listen.

Fire boligområder væk fra liste over parallelsamfund

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) er glad for, at listen er blevet kortere.

- Jeg hæfter mig ved, at der endnu en gang er færre områder på listen, og at det især er beskæftigelsen, der trækker i den rigtige retning. Så det tyder på, at man i kommunerne og boligorganisationerne lykkes med at skabe mere blandede boligområder, siger han.

Han mener, at man kan se effekten af den politiske aftale, der blev lavet omkring parallelsamfund og udsatte boligområder i 2018.

Solbakken i Odense Kommune samt Ringparken og Motalavej i Slagelse Kommune er alle røget af listen siden sidste år. De opfylder ikke længere kriteriet for antal dømte.

Det fjerde område, som ikke længere står på listen, er Nøjsomhed/Sydvej i Helsingør. Det skyldes, at der ikke længere bor mere end 1000 beboere.

Det nye område på listen er Agervang i Holbæk Kommune.

For at et boligområde havner på regeringens liste skal mindst halvdelen af beboerne være indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Derudover skal området opfylde to ud af fire kriterier inden for uddannelse, beskæftigelse, indkomst og kriminalitet.