I det fynske folks tjeneste

Boligselskab: Nedrivning af boligblokke løser ikke integrationsproblemer

Fynsk boligselskab vil hellere arbejde på at forbedre lejlighederne i Vollsmose - i stedet for at rive boligblokkene ned.

Regeringen har planer om at rive boligblokke i Vollsmose ned allerede i 2018. Foto: Alexander Aagaard

I sin nytårstale slog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fast, at regeringen har planer om at afvikle ghettoer helt. Det vil den blandt andet gøre ved, at der nogle steder skal rives bygninger ned. 

Læs også Flashback? Nu skal Vollsmose rives ned - igen ...

Ved at rive boligblokke ned skal beboerne genhuses og spredes noget mere. Nedrivning af folks lejligheder løser dog ikke integrationsproblemerne, mener Fyns Almennyttige Boligselskab, der har mange lejligheder i Odense-bydelen.

- Vi mener fortsat ikke, at store nedrivninger af bestemte boligblokke løser de sociale og integrationsmæssige problemstillinger, siger direktør Jacob Michaelsen.

Forbedre eksisterende lejligheder

Nedrivning af boligblokke er i hvert fald ikke en løsning alene. I stedet for bør man forbedre de nuværende lejligheder.

- Vi er faktisk i gang med en god plan for omdannelse af Vollsmose i forhold til infrastruktur og i forhold til helhedsplanen, siger Jacob Michaelsen.

- Vi er i gang med at tale os frem til andre løsninger, hvor man måske kan bruge nedrivning som et værktøj blandt mange, men måske kunne man tale om det som et led i renovering, hvor man prøver at lave boligblokkene om til andre typer boliger, forklarer han.

Borgmester: Nedrivning kan ikke stå alene

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har ifølge Ritzau inviteret statsministeren til Vollsmose for at se, hvordan man kan løse integrationsproblemerne.

- Det er vigtigt at have nedrivning som et værktøj. Der er blandt andet vedtaget planer i Vollsmose, hvor en række bygninger skal rives ned for at gøre plads til bedre infrastruktur og en mere varieret boligform, siger Peter Rahbæk Juel.

- Men det kan ikke stå alene, siger han med henvisning til, at det er vigtigt at få beboerne i job.

Fynsk minister: Min vigtigste opgave

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) pegede før jul på, at nedrivning af boligblokke i Vollsmose ville blive hans vigtigste opgave i 2018 som fynskvalgt folketingsmedlem.

- Vi er nødt til at se på mulighederne for at rive bygninger ned, siger Lars Christian Lilleholt.

Han anerkender dog, at der er boligforeninger, der har investeret penge i lejlighederne i Vollsmose, og desuden bor der tusindvis af mennesker i Odense-bydelen, som i så fald skal have et nyt sted at bo. Det koster penge.

- Det er også derfor, vi er parate til at se på, hvad der skal til. Hvad er det, der blokerer for, at det skal kunne lade sig gøre?

Der har siden 2003 været snak om at rive bygninger ned i Vollsmose. Indtil videre har bullzoerne været holdt væk fra den odenseanske ghetto.

HER ER REGERINGENS LISTE OVER GHETTOOMRÅDER

22 danske boligområder er på regeringens liste over ghettoområder.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blæste i sin nytårstale til angreb på parallelsamfund i de udsatte boligområder, som regeringen omtaler som ghettoer.

Regeringen har en ghettoliste over udsatte boligområder. For at komme på listen skal et boligområde have mindst 1000 beboere og opfylde tre af fem følgende kriterier:

* Mere end 40 procent af beboerne mellem 18 og 64 år har ikke tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse. Det udregnes som et gennemsnit over de seneste to år.
 * Mere end 50 procent af beboerne er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.
 * Mere end 2,7 procent af beboerne over 18 år er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Det udregnes som et gennemsnit af de seneste to år.
 * Mere end 50 procent af beboerne i alderen 30 til 59 år har højst en grunduddannelse. Personer med ikke oplyst uddannelsesniveau tælles med.
 * Boligområdets indkomst skal være væsentligt lavere end resten af regionens. Det måles ved at tage den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige beboere i alderen 15 til 64 år, som ikke er under uddannelse. Den skal være mindre end 55 procent af gennemsnittet for samme gruppe i regionen.

Her kan du se områderne, der er på regeringens ghettoliste fra december:
 * Mjølnerparken, København
 * Gadelandet/Husumgård, København
 * Tingbjerg/Utterslevhuse, København
 * Bispeparken, København
 * Tåstrupgård, Høje Taastrup
 * Gadehavegård, Høje Taastrup
 * Agervang, Holbæk
 * Ringparken, Slagelse
 * Motalavej, Slagelse
 * Lindholm, Guldborgsund
 * Solbakken, Odense
 * Vollsmose, Odense
 * Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg
 * Stengårdsvej, Esbjerg
 * Korskærparken, Fredericia
 * Sundparken, Horsens
 * Munkebo, Kolding
 * Skovvejen/Skovparken, Kolding
 * Finlandsparken, Vejle
 * Bispehaven, Aarhus
 * Skovgårdsparken, Aarhus
 * Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus
Kilder: Transport- og Bygningsministeriet.