Borgerne ved bedst: Lokalområder kan søge penge til forbedringer

For femte år i træk er det muligt for borgere i Odense at søge om midler til at forbedre lige netop deres lokalområde. I alt 2,2 millioner ligger i puljen og venter på gode idéer.

I borgernes hænder bliver der nu placeret 2,2 millioner kroner af Odense Kommune. 

Det er penge, som skal bruges til at forbedre Odenses lokalområder, og det er helt op til borgerne at bestemme, hvad pengene skal bruges til. 

- Det stærke ved 'Borgerne Bestemmer'-puljen er, at det netop er borgerne selv, som styrer de lokale initiativer - både udviklingen af initiativerne og ansvaret for at få dem helt i mål. Det giver sammenhold og fællesskab, og så kan vi fra kommunens side yde assistance og selvfølgelig levere pengene, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S) i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Det hele drives af  de borgere, som kender deres eget lokalområde og bedst ved, hvad der er behov for, siger han.

Forslag til forbedringer i fællesskab

Onsdag er der blevet åbnet for ansøgningerne til at få del i puljen, som Odense Kommune kalder for "Borgerne Bestemmer". 

Ansøgningen kræver kun, at man kan samle en såkaldt styregruppe på fem mennsker, der brænder for at udvikle lokalområdet, og at man har en god idé til, hvordan borgerne i det lokalsamfund, man kommer fra, sammen kan komme med forslag til, hvordan lokalområdet kan forbedres.

Det er altså ikke styregruppens opgave  selv at komme med sine egne idéer, men derimod at skabe rammerne for, at andre borgere i lokalområdet kan byde ind med idéer.

- Lokalområderne i Odense Kommune er vidt forskellige. Det, der kan være godt i det ene loaklområde, er måske helt modsat i et andet. Derfor er det godt, at områderne selv får lov til at bestemme, hvilke projekter de vil forbedre netop deres område med, siger projektleder Rosanna Sloth.

Det er i første omgang ikke nødvendigt at beskrive konkrete projekter i ansøgningen.

Projekterne vedtages ved en afstemning

Som noget nyt er i alt 100.000 kroner i puljen blevet øremærket til projekter og initiativer, der handler om den nære velfærd.

De idéer, der i sidste ende skal finansieres af puljen, bliver besluttet ved en afstemning i lokalområderne. Alle over ti år i det givne lokalområde kan afgive sin stemme.

- Jeg er meget spændt på at se, hvor mange lokalområder der byder ind i år. Sidste år var der en del ansøgninger og faktisk så mange, at vi måtte sige nej til nogle af dem, siger Rosanna Sloth.

Tidligere har vindende projekter bestået af shelters, bålpladser, delekanoer, foredrag for børn, juletræstænding, fællesspisninger og meget mere.

Opfyldte 11-årige Jonathans drøm

En af de heldige, der sidste år fik realiseret sin idé gennem pengepuljen til lokalsamfundene i Odense, var den 11-årige Jonathan Bøgh-Fredslund. 

Af puljen vandt han nemlig 40.000 kroner, som gik til en række foredrag for børn. Der blev blandt andet arrangeret et foredrag med astronauten Andreas Mogensen, og det var en drøm, der gik i opfyldelse for Jonathan Bøgh-Fredslund.

Efter foredraget, fyldt op med ny viden, fik Jonathan Bøgh-Fredslund overrakt et signeret eksemplar af Andreas Mogensens bog “Min rejse til rummet” til minde om mødet med idolet. Et møde, Jonathan ikke glemmer foreløbigt.  

- Altså, det er jo… Ja, jeg synes, det er sejt. Jeg er selv lidt stolt over, at jeg har fået ham hertil, sagde han efter foredraget, der blev afholdt i slutningen af januar måned i år.

Læs om Jonathan Bøgh-Fredslunds foredragsidé her: