Børn og unge i Odense skal spare 71 millioner kroner

Det bliver børn, unge, lærere og pædagoger, der skal holde for, når der næste år skal findes besparelser for 71 millioner kroner på børn- og ungeområdet i Odense.

Onsdag eftermiddag udkom dagsordenen for børn- og ungevalgets møde på tirsdag. Og det er dyster læsning, som offentligheden og politikerne bliver præsenteret for.

Allerede næste år skal børn- og ungeområdet finde besparelser for 71 millioner kroner. Et beløb, der stiger til 99 millioner kroner i 2020.

Farvel til 160 medarbejdere

Ifølge oplægget til politikerne kommer det til at betyde, at der skal nedlægges 160 stillinger indenfor forvaltningens områder. Der er 6.000 ansatte på børn- og ungeområdet i Odense i dag.

- Det betyder, at det bliver sværere at være lærer, pædagog, socialrådgiver i Odense Kommune. Alle vores ansatte får det sværere, siger børn- og ungerådmand, Susanne Crawley.

Sparekniven skærer dybt

Forvaltningen lægger op til, at familie/velfærdsområdet går fri af besparelserne. Det er området, der dækker de mest udsatte børn og unge i Odense.

Ellers kommer alle andre områder til at blive hårdt ramt af de kommende besparelser.

- Det er børn og forældre, det kommer til at gå ud over, siger Susanne Crawley.

På skoleområdet betyder det, at skolerne næste år skal spare 26 millioner kroner - i 2020 er det beløb steget til mere end det dobbelte - nemlig 54 millioner kroner.

Daginstitutionsområdet skal spare 21 millioner kroner næste år. Det beløb stiger til 23 millioner kroner i 2020.

Hele ungdomsskoleområdet bliver markant beskåret.

Omprioriteringsbidrag skaber usikkerhed

Årsagen til de kommende besparelser skal blandt andet findes i regeringens omstridte omprioriteringsbidrag, som betyder, at kommunerne skal aflevere en procent af deres driftsbudget til staten.

Pengene kommer tilbage til kommunerne, men vil så være øremærkede til økonomisk pressede kommuner og udvalgte velfærdsområder. Med andre ord er det langt fra sikkert, at pengene kommer tilbage til Odenses børn og unge.

Ud over det skal en del af forklaringen findes i det, der hedder det strukturelle underskud på familie/velfærdsområdet.

Den politiske behandling

Politikerne skal behandle spareforslagene fra forvaltningen på deres møde på tirsdag. Den 7. juni skal de have færdigbehandlet spareforslagene.

SE SPAREFORSLAGENE HER

 

Børn og unge i Odense bliver igen hårdt ramt af besparelser. Næste år skal børn- og ungeområdet spare 71 millioner kroner