Børn- og Unge-rådgivning lammet

Odense Kommunes Børn- og ungerådgivning har så store trivsels- og ledelsesmæssige problemer, at man ikke har været i stand til at lave en plan for, hvordan man vil hjælpe udsatte børn og unge.

På tirsdag skulle politikerne i Børn- og Ungeudvalget behandle planen for, hvordan området kommer på fode igen.

Men forvaltningen skriver i et oplæg til politikerne, at der er så store trivsels- og ledelsesmæssige problemer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at lave en ny plan for de udsatte børn og unge.

- Samtidig gøres opmærksom på, at der aktuelt i Børne- og Ungerådgivningen er omfattende trivsels- og ledelsesmæssige udfordringer.

Forvaltningen anser det derfor for nødvendigt, at der inden der kan fremlægges en konkret ny version af Nye Vej Sammen arbejdes med følgende:

a. Håndtering af aktuelle ledelsesudfordringer og indsatser for bedre trivsel i Børn- og Ungerådgivningen (krisehåndtering)

b. Stabilisering af driften og genopretning af økonomien i Børne- og Ungerådgivningen ud fra et aktivitetsniveau, der afspejler et ordentlig serviceniveau

Ulovligt lukkede sager

Børn- og ungeområdet i Odense Kommune har levet en noget omtumlet tilværelse de senere måneder.

Senest da det kom frem, at socialrådgiverne blev opfordret til at bryde loven ved at lukke hver femte sag af sparehensyn. Det førte til at den øverste direktør blev fyret og tre chefer måtte følge ham.