Børn og unge skal spare millioner

Børn- og Ungeudvalget i Odense besluttede tirsdag at der skal spares 13 til 14 millioner kroner for at lukke et hul, der er opstået i budgettet.

I midten af august kom det frem, at der var et underskud i millionklassen, da penge, der skulle være brugt på forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge i stedet blev brugt til anbringelser på dyre døgninstitutioner.

Udvalget besluttede, at forvaltningen indenfor tre uger skal finde 13-14 millioner dels for at lukke hullet i 2015, men også for at begynde næste budgetår med en reserve til nye investeringer.

Rådmand Susanne Crawley Larsen håber, at kerneydelser kan holdes fri for besparelser.

- Det er der hvor et barn sidder og græder og en pædagog skal trøste eller der, hvor en lærer går ind i en klasse for at undervise, siger hun.

Hun siger også, at det fortsat skal bero på en faglig vurdering om udsatte børn skal anbringes i dyr døgninstitution eller en billigere plejefamilie.