Børn- og ungebudget på plads i Odense

Forældre til børn i vuggestue skal selv have bleer med, børnene i daginstitutioner bliver passet i kortere tid og det bliver dyrere at benytte skolefritidsordningen. Til gengæld skæres der ikke i skolernes timetal.

Onsdag aften lykkedes det Børn- og ungeudvalget i Odense at finde et kompromis om budgettet for 2012.

Det indebærer, at forældre til børn i vuggestue selv skal have bleer med og åbningstiden i daginstitutionerne skæres ned fra 52 til 51 timer om ugen.

Skolefritidsordningen kommer til at koste 165 kroner mere og i private SFOer kan man ikke længere få friplads.

Timetallet i folkeskolerne fastholdes, men antallet af elever i klasserne øges fra 26 til 28 elever.

Børn som hidtil har fået specialundervisning skal fremover gå i almindelig skole.

Desuden skæres ned på ungdomskolernes tilbud, det bliver dyrere at gå i svømmehal og isstadion, der bliver længere tid mellem tandlægebesøg og tilskud til folkeoplysning sænkes.

1/3 stilling spares væk i børnehaverne og der er også lagt op til en lukkeuge mere.

Sammenlagt er der tale om besparelser på 61 millioner kroner.