I det fynske folks tjeneste

Børnepasning forringes i Odense

I morgen tager politikerne stilling til besparelser for næsten 130 millioner kroner. Børnpasningsområdet bliver ramt.

Den gratis vuggestuemad i Odense er i fare.

Vuggestuemaden i fare

01:55 Luk video

Over halvdelen af de 720 millioner kroner som Odense skal spare på næste fire år skal findes på børne-og ungeområdet.
Først og fremmest står vuggestuemaden for skud, for her kan spares   
over 24 millioner kroner, viser beregninger fra Børn-og Ungeforvaltningen.
Problemet er bare at det ikke er alle institutioner, som idag bruger penge på vuggestuemad. Måske bruges pengene istedet til den almindelige drift og det er derfor også her de skal tages, hvis besparelserne vedtages.
- Vi mister i snit 60.000 kroner i hvert børnehus, der har en vuggestue. Og da vi også mister pegne på den reducerede åbningstd og den ekstra lukkeuge betyder at vi skal af med nogen  personaletimer, forklarer  
Marianne Barthelemy, Institutionsleder, distrikt Kragsbjerg, Odense

Flere lukkeuger

Udover fjernelse af den gratis vuggestuemad foreslår Børn- og Ungeforvaltningen følgende besparelser:

  • skære to timer i den ugentlige åbningstid, så der i stedet for 52 timer kun er åbent i 50 timer om ugen. Besparelse: 15 millioner kroner.
  •  øge antallet lukkeuger fra 4 til 5uger.  Besparelse: 6 millioner kroner.
  • Mindre vedligeholdelse af bygninger og udvidet åbningstid i tre børnehuse. Besparelse: 1,5 millioner kroner.

Skoler og SFO'er rammes også

Derudover skal børneungeudvalget finde besparelser på skolerne for 49 millioner kroner over de næste fire år. Her lyder forslagene:

  • Flere børn i klasser. Besparelse: 34 millioner kroner.
  • Mindre undervisning i dansk som andetsprog. Besparelse: 7 millioner kroner
  •  reducering af heldagsskolen med en time dagligt. besparelse 8 millioner kroner. 

SFO'erne skal spare 22 millioner kroner ved at

  • reducere åbningstiden med 15 minutter om dagen. Besparelse: 6 millioner kroner
  • en ekstra uges ferie-sampasning. Besparelse: 8 milllioner kroner
  • Ophævelse af søskenderabat og friplads i private SFO'er. Besparelse 8 millioner kroner.