I det fynske folks tjeneste

Børnepsykiatrisk afdeling i Odense fyrer ansatte

Børne- og ungdomspsykiatrien i Odense skal spare markant og nedlægger ni fuldtidsstillinger.

03:59

1 af 2

Flere års markant overforbrug betyder, at afdelingen har oparbejdet en gæld på knap 11 millioner kroner, som Region Syddanmark nu kræver tilbagebetalt.

Det fortæller TV 2/FYN.

Voldsomt bekymrede

Fire medarbejdere er opsagt, to er forflyttet til andre afdelinger i regionen, og tre medarbejdere har søgt orlov.

- Vi er voldsomt bekymrede over, hvordan det skal påvirke det daglige arbejde, og hvordan det skal påvirke personalet og patienter, siger Annette Lundgaard Pedersen, der er fællestillidsrepræsentant i Dansk Sygeplejeråd, psykiatrien i Region Syddanmark, til TV 2/FYN.

Der er endnu ikke overblik over præcis hvordan, at nedskæringerne vil komme til udtryk på afdelingen. Men det står klart, at der bliver mindre bemanding i aften- og nattetimerne.

- Det bliver en stor opgave at organisere os ud af det, siger Kurt Memmert, ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Odense.

Også pressede

Afdelingen har været nødt til at træffe en aftale med voksen-psykiatrisk afdeling på den anden side af gaden om, at personale derfra i nødsituationer kan komme medarbejdere på børnepsykiatrisk afdeling til undsætning. For eksempel hvis en patient er til fare for sig selv eller andre på afdelingen og skal bæltefikseres.

- Jeg håber, det kommer til at fungere. De er jo også pressede på voksen-psykiatrisk afdeling, lyder det fra Annette Lundgaard Pedersen.

Anders Meinert Pedersen, der er lægefaglig direktør i Psykiatrien, Region Syddanmark, siger, at han ikke tror, at nedskæringerne kommer til at gå ud over hverken personale eller patienter.

SE MERE PÅ TV 2/FYN ONSDAG AFTEN KLOKKEN 19.30