Børnesager: Embedsmænd kan retsforfølges

De ansvarlige embedsfolk for børnesagerne fra Odense kan retsforfølges. Det fastslår en ekspert i forvaltningsret over for fyens.dk.

Det er ekspert Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, der kalder Odense Kommunes lovbrud i børnesager "helt vildt".

- Man har handlet bevidst ulovligt. Det, synes jeg, er helt vildt siger Sten Bønsing til fyens.dk.

Avisen har forelagt eksperten bilaget, hvor sagsbehandlere bliver bedt om at stoppe for hjælpen til hver femte udsatte barn og familie i Odense. Og Sten Bønsing vurderer, at det er tydeligt, at embedsfolkene på forhånd var klar over, at man var på vej til at bryde loven.

- Der er tale om en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om embedsmænds ansvar. Den siger, at misbruger nogen, der virker i offentlig tjeneste eller hverv sin stilling til at krænke privates ret, straffes han med bøde eller fængsel i indtil fire måneder.

Det vil ifølge Sten Bønsing sige, at både dem, der giver og følger ordrer, kan retsforfølges.

Dansk Socialrådgiverforening har indbragt Odense for ombudsmanden, men vil i første omgang ikke skride til politianmeldelse.