Børns psykiske forhold skal undersøges

3000 børn skal nu have kortlagt deres psykiske forhold fra de er fostre til de fylder 18 år.

Det er de 3000 børn, der er registreret i Odense Børnekohorte. Børnene bliver i forvejen undersøgt for fysiske, sociale og miljømæssige forhold, men en bevilling på én million kroner over de kommende tre år fra Psykiatrien i Region Syddanmark, vil børnenes psykiske forhold nu også blive undersøgt.

- Vi ser, at et stadigt stigende antal børn og unge får psykiske vanskeligheder og trivselsproblemer. Forskningen kan måske give os nogle svar på, hvorfor nogle bliver psykisk sårbare, mens andre ikke gør, siger lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert Pedersen.

Den såkaldte Børnekohorte blev startet op for tre år siden af Odense Kommune, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. I dag deltager knap 3000 børn og deres familier i undersøgelsen. Børnene har været fulgt siden fosterstadiet, og de ældste er i dag tre et halvt år gamle.

- Der mangler i høj grad viden om årsager til, at et stigende antal børn og unge i dag henvises til psykiatrien med vanskeligheder, der begrænser deres naturlige udvikling. Det er meget vigtigt, at der kommer større fokus på, om de indsatser, der iværksættes kommunalt, også virker, siger børne- og ungeoverlæge Susanne Buhl fra Odense Kommune.

Efter planen skal børnene følges, til de fylder 18 år, så man får et fuldt overblik over hvilke faktorer, der påvirker børn og unges helbred og trivsel.

- For os som universitetshospital er projektet enestående. Samarbejdet mellem OUH, SDU og Odense Kommune inddrager flere faggrupper og giver kohorten mulighed for at indsamle både biologiske og sociale data fra børn, siger Judith Mølgard, direktør på Odense Universitetshospital og formand for Odense Børnekohorte.