I det fynske folks tjeneste

Botofte Skovmose skal genskabes

Botofte Skovmose er scene for et stort naturgenopretningsprojekt, hvor 70 hektar igen skal være et vådområde. 

Det genoprettede vådområde ligger tæt på Tranekær ud mod kysten.

Området ligger ved Tranekær ud mod kysten, og genskabelsen skal nedbringe kvælstofudledningen fra landbrugsarealer i området.
Derudover håber man at kunne tiltrække en række forskellige trækfugle, som følger den vigtige trækrute langs Langelands kyst.

Halvdelen af området skal laves til en sø, mens de omkringliggende arealer skal være våde og tørre enge. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der står bag projektet, og den sørger også for en parkeringsplads, der sikrer offentligheden adgang til området.