Bredt flertal bag budget i Odense

Alle byrådets partier, på nær Enhedslisten, er med i budgetforliget i Odense. Ældreområdet får massivt løft med 200 ekstra ansatte.

Efter 13,5 times forhandlinger blev et bredt flertal af partierne i Odense Byråd enige om næste års budget. Kun Enhedslisten er ikke med i forliget. 

Her er nogle af de ting, som er med i Odenses budget for 2022:

Som ventet har politikerne i Odense valgt at prioritere ældreområdet. I budgetaftalen er partierne enige om, at der skal ansættes 200 medarbejdere mere på ældreområdet. Og blandt politikerne var der stor glæde over, at man kunne enes om at løfte ældreområdet. Særligt glad var den konservative ældre- og handicaprådmand, Søren Windell.

- Jeg kan knap nok være i min krop af glæde, så godt er det her forlig. Når der bliver tilført ekstra penge på ældreområdet, som har været udsultet gennem flere år, så bliver man ekstra glad. De 110 millioner kroner er et godt skridt på vejen, siger Søren Windell (K) 

200 flere ansatte til ældre

Borgmester Peter Rahbæk Juel glæder sig over, at det blev et bredt forlig, og at det er lykkedes at finde penge til at styrke ældreområdet. 

- Vi får sendt et klart signal om, at vi vil skabe ny tryghed for ældreområdet. Vi har et område, som har haft store trivselsomkostninger og som har haft svært ved at få bemandingen til at hænge sammen. Nu er vi klar til at investere i 200 nye medarbejdere på området. Det skal skabe en bedre trivsel og løfte området. Man skal være tryg når man bliver gammel i Odense, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S). 

Samme toner lyder fra by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt fra Venstre. 

- Det vigtigste er, at vi finder penge til de ældre. Det er virkeligt et sted, hvor der bliver løbet alt, alt for stærkt. Vi har set, at alt for mange af vores medarbejdere ikke har kunnet følge med, og samtidig set at nogle ældre ikke har fået den hjælp, som de skulle have. Derfor er det vigtigt, at vi tilfører penge til området, siger Christoffer Lilleholt. 

Politikerne har også besluttet, at folkeskolen i Odense skal have et løft. I 2016 brugte kommunen 48.000 kroner pr. elev. Det tal stiger til 51.500 i næste års budget. 

I onsdags blev alle partier i byrådet, på nær De LokalNationale, enige om en klimahandlingplan, der skal gøre Odense klimaneutralt i 2030. I aftalen besluttede politikerne, at der i næste års budget skulle sættes 50 millioner kroner af til klimaindsatser, hvilket også blev en del af budgettet.

Siden 2018 har en række partier arbejdet for at sætte skatteprocenten i Odense op med et procentpoint. Der mangler 0,07 procentpoint for, at skatten er sat op med et procentpoint. Selvom Venstre og Konservative ikke er med i forliget om at sætte skatten op, så anerkender de to partier, at flertallet bag skattestigningerne vil sætte skatten op, så skattestigningen samlet kommer op på et procentpoint.

Med budgettet for næste år er der også afsat 8,7 millioner kroner til en styrket indsats mod vanvidskørsel. Dermed kan der sættes ind mod vanvidskørsel på alle de strækninger, som er udpeget til at være særlig udfordret. 

Politikerne i Odense har også besluttet at sætte 3,9 millioner kroner af til støjdæmpning fra motorvejen ved Thujavej/Assensvej. Partierne er dog også enige om, at Odense Kommune skal kæmpe for, at staten betaler for støjsikring fra andre støjplagede strækninger. 

Udsatte borgere skal have mulighed for at tjekke e-mails og ordne andre praktiske ting på nettet. Derfor vil partierne bruge 500.000 kroner på at sætte computere op på kommunens varmestuer. 

Der skal være mere biodiversitet i Odense, og derfor har politikerne sat to millioner kroner af til blomsterrige og insektvenlige arealer, som skal etablere i de centrale områder af Odense.

Hvor kommer pengene fra? 

Pengene til tiltagene i budgettet for 2022 kommer fra flere steder. Og på nogle områder bliver der sparet, for at politikerne kan finde pengene til de nye tiltag.

Netop besparelserne på nogle områder, betød at Enhedslisten ikke er med i budgettet. Især hæfter Enhedslisten sig ved, at der skal spares på kulturområdet. I en pressemeddelelse begrunder Enhedslistens byrådsmedlemmer, hvorfor de ikke ville være med i forliget. 

- Vi er glade for, at nogle af nogle af vores mærkesager f.eks. LGBTQ+, bestyrelser på bosteder, og afdækning af problemer og behov på handicapområdet er med i budgetforliget, men vi vælger at stå udenfor budgetforlig 2022, fordi der er forringelser på vigtige områder som kulturområdet og den kollektive transport, som vi ikke kan acceptere. Forliget indebærer også nedskæring på administrationsområdet, som ikke kan undgå at gå ud over serviceniveauet i kommunen, skriver Enhedslisten i en pressemeddelelse.

Kludetæppe af små besparelser

Blandt forligspartierne bag næste års budget overskygger glæden over de nye tiltag, at der også skal spares på nogle områder for at finde pengene til de nye tiltag. 

- Vi omprioriterer penge fordi vi insisterer på at løfte ældreområdet. En af de store besparelser kommer blandt andet fra det administrative område, og så har vi fundet en række små besparelser. Sådan er politik også. Når dagen er omme, må vi gøre op, hvad der er det vigtigste, og her har jeg det godt i maven med, at vi vælger at give en ny tryghed på ældreområdet, siger Peter Rahbæk Juel (S). 

Kulturområdet bliver beskåret for at finde nogle af de penge, som politikerne bruger på nye tiltag. Konkret vil Odense Kommune droppe at fremskrive bevillinger til eksterne kulturpartnere med pris- og lønudviklingen. Det betyder, at de kulturpartnere skal effektiviserer med omkring 1,6 procent. Selvom Christoffer Lilleholt fra Venstre er ansvarlig rådmand for netop kulturområdet, så er han glad for budgettet på trods af besparelserne på kulturområdet.  

- I forhold til hvad der lå på bordet, så har vi fået pillet meget ud, og det er jeg virkelig glad for. Der bliver lavet nogle besparelser på kulturen, og det rammer nogle af de selvejende institutioner, hvor vi ikke fremskriver det beløb som de fik sidste år. Så kulturinstitutioner får det samme beløb som de fik sidste år, og det tror jeg godt, at de kan klare sig indenfor, siger Christoffer Lilleholt (V). 

Samlet har politikerne fundet knap 115 millioner kroner i næste års budget, som kan bruges til de nye tiltag. 

Herunder er nogle af de besparelser eller omprioriteringer, som ligger i budgettet for 2022:

Blandt andet vil politikerne aftrappe opsparingen til letbanens mulige etape to. Det giver 13,8 millioner kroner.

Der skal effektiviseres i administrationen for 10 millioner kroner. 

Penge der var sat af til forventet underskud på beskæftigelsesområdet bliver ikke brugt. Der er sat 27,1 millioner kroner af. Der vil komme et markant beløb derfra. 

Stigende indtæger fra parkeringsafgifter vil bidrage med 2,5 millioner kroner.