Budget-forlig i Odense

S gik med i forlig, men kalder det et spareforlig og forudser, at odenseanerne vil mærke forringelser de kommende år.  Planerne om et vandkulturhus overlevede.

Alle partier i byrådet i Odense på nær Enhedslisten fandt sent torsdag aften sammen om et budgetforlig. Samtidig lavede politikerne en aftale om, hvordan pengene fra salget af Odense Energi skal bruges.

Politikerne har blandt andet afsat penge til børnepasning, en cykelarena, miljøhandlingsplan og en fornyelsesstrategi for kommunen.

De 850 millioner kroner fra salget af Odense Energi vil politikerne blandt andet bruge til at renovere skoler og daginstitutioner og udbygge dagpasningsområdet.

Nogle af pengene, der skal bruges i løbet af de kommende 10 år, vil også blive brugt til byudvikling, blandt andet skal den meget store
Thomas B. Thriges Gade, der løber tværs gennem bymidten lukkes
for trafik.

Men selv om enigheden var bred, var især Socialdemokraterne med tidligere borgmester Anker Boye (S) i spidsen også skuffede over forliget. Anker Boye mener, odenseanerne kommer til at mærke forringelser.

Læs mere

Områder, der tilføres midler