I det fynske folks tjeneste

Bullerup Børnehave vil ikke give op

En nyvalgt bestyrelse har besluttet at arbejde videre med en plan for at Bullerup Børnhave kan overleve. Men alt tyder på at den må lukke helt i en periode.

Odense Kommune valgte 25. februar at ophæve drifts-overenskomsten med den selvejende institution Bullerup Børnehave. Lederen var gået og bestyrelsen havde nedlagt sig selv.

De 60 børn blev tilbudt at blive passet i en nyetableret institution. Men en trediedel af forældrene har valgt fortsat at aflevere deres børn i Bullerup Børnehave. Og en del af personalet arbejder videre, uden løn.

Men med en ny bestyrelse og en konstitueret leder er der fortsat mod på at fortsætte. Bestyrelsen vi nu arbejde på, at Bullerup børnehave kan fortsætte som en privat børnehave.

- En privat børnehave kan tidligst være på plads efter sommerferien. Så som ansvarlig bestyrelse er vi derfor nu nødt til at indlede en afvikling af institutionen og afskedige personalet, siger formand for bestyrelsen Peter Topp Jensen.

Lige nu møder 5 ansatte hver dag for at passe de godt 20 børn.

- Vi har lige nu ikke overblik over instutionens kapital, og selv om jeg håber, at vi ikke blive nødt til at lukke helt ned i en periode, så ser der meget svært ud lige nu, siger Peter Topp Jensen.

Bullerup Børnehave har indtil nu væres en selvejende institution. Indtil 25. februar havde Odense kommune drifts-overenskomst med institutionen, og dermed råde-ret over de 60 pladser.

Hvis Bullerup Børnehave bliver privat, skal de selv sikre, at der er "kunder" altså børn i instutionen og dermed indtægter. De vil så istedet modtage et tilskud pr barn, de passer.