I det fynske folks tjeneste

Bus med køer er blevet en kæmpe succes

En delebus til at fragte køer til sårbare naturområder er blevet en stor succes for Odense Kommune. Nu overvejer flere andre fynske kommuner at kopiere ideen.

00:55

- Kvæget foretrækker græsser frem for urter. Og tit er der mange urter, som vi gerne vil passe på, siger Lars Kildahl Sønderby. Video: Ole Holbech

Foto: Ole Holbech

1 af 2

Der er bybusser, lynbusser, rebusser - og så er der kobusser. Sådan en - en kobus - har Odense Kommune i samarbejde med lokale landmænd anskaffet. Og så er den også en dele-kobus.

Idéen med kobussen er, at lodsejere ved for eksempel Odense Å kan kan låne kobussen til at fragte deres køer ud til naturområderne ved ådalen, fortæller skov- og landskabsingeniør Lars Kildahl Sønderby fra Odense Kommunes afdeling for landbrug og natur.

- Kvæget foretrækker græsser frem for urter. Og tit er der mange urter, som vi gerne vil passe på, siger Lars Kildahl Sønderby.

Kvæget er også med til at skabe en varieret natur i modsætning til, hvis der var blevet brugt en græsslåmaskine, fortæller han.

Fragter kvæget ud og hjem

Bussen kører primært i foråret og efteråret, når køerne skal fragtes ud og hjem fra græsningsarealerne.

Otto Madsen har 300 stykker hereford-kvæg. I vinterhalvåret går dyrene ved gården i Fangel, men om sommeren er de på græs på naturarealer rundt på Fyn.

- På denne tur har jeg otte moderdyr med hver en kalv med i kobussen. De skal så græsse her indtil november eller december. Det afhænger af vejret, fortæller landmand Otto Madsen.

Læs også Sagen om Yrsa: Ansvarlig politiker lover reparation nu

Udstationeret i Fangel

Kobussen er udstationeret hos Otto Madsen i Fangel. Otto Madsen fører tilsyn med vognen og sørger for at låne den ud til de øvrige lodsejere.

Otto Madsen har 80 herefordkvæg på afgræsning på arealer ved Odense Å.

Udover aftalerne med Odense Kommune har han også dyr på arealer ved Afgrunden ved Vissenbjerg, ved Wedellsborg Gods, Holstenshuus Gods og Hagenskov Gods, samt på arealer ved Naturstyrelsens fynske hovedsæde i Sollerup ved Faaborg.

En del af et større naturprojekt

Initiativet med kobussen er en del af et større naturprojekt, der skal være med til at sikre naturpleje af Odense Ådals natur. Kobussen er finansieret via EU-projektet Life Rare Nature, som Odense Kommune har deltaget i siden 2012.

Odense Kommune har også anskaffet et mobilt fanggitter, som kan lånes, når dyrene skal indfanges.

Andre fynske kommuner kigger med interesse på Odense Kommunes kobus, fortæller skov- og landskabsingeniør Lars Kildahl Sønderby.

- De har jo set den her vogn, og det er de blevet inspireret af. De er måske også blevet kontaktet af dyreholdere i deres egen kommune, der foreslår, at de også skal have en kobus, siger Lars Kildahl Sønderby.

Læs også Ottos kvæg okser for naturen

02:08 Luk video

EU-projektet Life Rare Nature

  • Life70 handler om restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark.
  • Otte danske naturforvaltningsmyndigheder og Fugleværnsfonden skal frem til 2018 arbejde sammen for at forbedre naturen på 18 lokaliteter i 11 Natura 2000 områder.
  • Projektet støttes af EU’s LIFE fond og fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper. Hertil kommer aktiviteter på våde heder.
  • Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 hektar.
  • Hovedparten af projektets naturtyper er på den nationale liste over sårbare naturtyper. Forvaltning af disse naturtyper skal derfor iværksættes straks for at undgå yderligere tilbagegang.
  • Projektet skal gennemføres på private arealer i Assens, Nordfyns, Kerteminde, Odense, Langeland, Silkeborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner.
  • Derudover indgår arealer, der administreres af Naturstyrelsen Fyn og Fugleværnsfonden.
Kilde: www.life70.dk