I det fynske folks tjeneste

Byomlægningen deler fortsat odenseanerne

De trafikale omlægninger i Odense er gået langt bedre end forventet. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Odense Kommune.

02:49

Omlægningen af Odense deler fortsat beboerne i byen.

1 af 2

Rapporten kommer her fem måneder efter at Thomas B. Thriges Gade lukkede og Odins Bro åbnede.

I rapporten fremgår det blandt andet, at:

Der kører 13.000 biler over Odins Bro i døgnet. Trafikken på på Ejbygade er steget med 8300 biler - det er 173 procent flere end før.

Der er opstået lokale trafikale gener - blandt andet i Nørregade, Vindegade og i Frederiksgade

Men overordnet konkluderer rapporten, at der hverken er opstået store kødannelser eller betydelige trafikale problemer, og at omlægningerne stort set er lykkedes rigtig godt.

MTO køber ikke den udlægning

Formanden for MTO-gruppen i Odense er ikke begejstret for Odense Kommunes rapport, der siger, at de trafikale gener ikke er så store som følge at Lukningen af Thomas B. Thriges Gade.

En ting er, hvordan Odense Kommune konkluderer trafiksituationen, noget andet er, hvordan Odenses egne borgere oplever forandringerne.

På Frederiksgade kører der efter omlægningerne 43 procent flere biler nu, end der gjorde for fem måneder siden.

På nogle tidspunkter er det dobbelt så mange, på andre tidspunkter er det færre. Men der er ikke kommet mindre trafik på noget tidspunkt, siger Ole Madsen, der bor i Frederiksgade.

Samtidig pointerer han, at havde han små børn, ville de få forbud mod at cykle i gaden.

Selvom den ny rapport fra kommunen konkluderer, at der ikke er de store probleme på vejnettet generelt, så mener formanden for Miljø- & Trafikgruppen Odense (MTO), at det er et andet sted, skoen trykker.

- Det er jo ikke det, der er problemet som sådan, det er tilgængeligheden til bymidten, der er problemet, siger formand Jan Aaskov.

MTO-gruppen menet fortsat, at de trafikale omlægninger har for store konsekvenser.

- Flere fravælger bymidten i dag en førhen, fordi det er blevet så besværligt at komme igennem, siger Jan Aaskov.

Glæde i centrum

Men inde i centrum er de ikke enige i MTO-gruppens betragtninger.

- Alle de bekymringer, vi havde, er der blevet løst op for i fællesskab, sådan at tilgængeligheden til byen for alle brugere, fodgængere, cyklister og bilister er retableret så godt og vel endda. Og det er det, byens befolkning har oplevet, og derfor bruger man byen, siger citydirektør Peter Bogholm Kristensen.

En rundspørge blandt 25 af bymidtens butikker viser, at omsætningen er steget i forhold til sidste år.

- Det går rigtig godt i butikkerne, og derfor er vi rigtig glade og fortrøstningsfulde frem mod julehandlen, siger Peter Bøgholm Kristensen.

Men MTO-gruppen er stadig ikke overbevist om, at omlægningen er den rigtige vej at gå, citydirektørens udmelding giver Jan Aaskov ikke meget for.

- Det er jo en forudsigelig reaktion, for hvis han sagde at det var gået tilbage og der var problemer med at komme af med varerne, så ville det være en selvforstærkende virkning.

Og i Frederiksgade er de heller ikke vild begejstrede endnu.

- Først i 2016, når letbanen begynder at komme, bliver der lidt stille her, siger Muhammet Cosar.

- Hvis man skal lære noget, så skal man lære at man skal holde sig fra Odense, og det er der måske nogen der gør, siger Ole Madsen.