I det fynske folks tjeneste

Byrådspolitiker: Nedlæg Integrationsråd

Odenses Byrådmedlem Mohammed Mansour (løsgænger) foreslår nu, at man nedlægger integrationsrådet i Odense. Det tjener ikke noget formål og fremmer ikke integrationen, mener han.

01:34

Odense Kommune har ikke brug for Integrationsrådet, mener byrådsmedlem Mohammed Mansour.

1 af 2

Det var på Facebook at Mohammed Mansour fremsatte sit forslag om at nedlægge integrationsrådet:

- Jeg har foreslået, at man skal nedlægge Integrationsrådet. Jeg mener, at efter man har boet her i mange år, snart 30 år, hvorfor så. Vi har ikke brug for Integrationsrådet overhovedet, siger Mohamed Mansour.

- Det er valgår i år, og jeg håber ikke, at det er en strategi i forhold til Mansours valgkamp, fordi vi er et frivilligt råd, der kun gør noget frivilligt. Vi er kan jo ikke bestemme noget ved lov; vi kan kun komme med forslag. Og så har det været vores forhåbning, at han som politiker ville tage imod de her forslag og arbejde videre med dem som politiker i byrådet. Det har vi ikke set noget til, svarer Integrationsrådets formand Mahmoud Daoud igen.

- Vi har snakket om det før. Og jeg hører fra forskillige steder i Odense, hvorfor har vi et integrationsråd? Et integrationsråd hører til 90'erne, siger Mohammed Mansour.

Frivillige kræfter

Integrationsrådet er sammensat af frivillige kræfter, som rådgiver politikerne om integration.

Desuden har det påtaget sig opgaven med at være talerør i medierne og nuancere debatten, når der for eksempel har været ballade i Vollsmose.

Derfor mener Mahmoud Daoud ikke, at det passer at rådet ikke er kendt og nødvendigt:

- Nej det tror jeg ikke. Vi er jo meget fremme i medierne, hver gang der er noget i forhold til etniske minoriteter, og vi forsøger altid at komme ud og afbalancere og belyse hvad der foregår, siger integrationsrådsformanden.

- Ethvert meneske kan udtale sig om balladen i Vollsmose. Det har ikke noget med Integrationsrådet at gøre. Hvis du havde spurgt et hvilket som helst meneske i Odense, ville de have udtalt sig på den samme måde som Integrationsrådet havde gjort, siger Mohammed Mansour.