I det fynske folks tjeneste

Center for industri- og erhvervshistorie i Odense

Syddansk Universitet og Danmarks Industrimuseum i Horsens opretter et center, som skal forske i industri- og erhvervshistorie. Et område der ikke er særlig velbelyst. Centret får hjemsted på Syddansk Universitet i Odense.

Historisk arv forsvinder

For tiden går det stærkt med outsourcing af virksomheder til udlandet, og en vigtig del af dansk industri- og erhvervskultur er ved at forsvinde.

De fleste kulturhistoriske museer beskæftiger sig med den arkæologiske fortid og når det gælder nyere tid, koncentrerer de sig om landbruget.

- Så der ligger et kæmpearbejde i at belyse den historiske arv fra industrisamfundet, siger museumsleder Ole Puggaard fra Danmarks Industrimuseum.

Samarbejde med erhvervslivet

Center for industri- og erhvervshistorie får til huse på Syddansk Universitet i Odense. Det skal ledes af Per Boje, der i mange år har forsket i industri- og erhvervshistorie.

Udover grundforskning vil centret arbejde med indtægtsdækket virksomhed, hvor det samarbejder med virksomheder og erhvervsorganisationer om at belyse deres historie.

Aftalen mellem Syddansk Universitet og Danmarks Industrimuseum bliver underskrevet offcielt den 21. september i Horsens.