Center for Sørestaurering i Odense

Syddansk Universitet har indviet et nyt center for restaurering af søer med navnet CLEAR. Centret skal arbejde med miljøgenopretning i danske søer.

Centrets medarbejdere begyndte allerede i sommer at indsamle prøver fra en række søer.

De er begyndelsen på arbejdet, der handler om at undersøge og forstå sammenhængene mellem det, der sker i selve søen, i søens bund og nære omgivelser.

Centret finansieres af Villum Kann Rasmussen Fonden, som har bevilget 25 millioner kr. til projektet, der hører under Biologisk Institut på SDU.

Forskningen sker i tæt samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.