I det fynske folks tjeneste

Cykelbane skaber ny sø

Når Odense til næste forår får en helt ny cykelbane får byen samtidig en ny park med en stor sø. Vandcenter Syd vil opsamle regnvandet fra de 13.200 kvadratmeter overdækning og lede regnvandet ned i en ny sø.

Kloaknettet omkring Odense Stadion og den nye cykelbane er allerede belastet, og i fremtiden kan der risikere at komme store oversvømmelser i tilfælde af voldsomt nedbør.

En ny bygning med et overdækket areal på i alt 21.000 kvadratmeter, hvor regnvandet ikke bliver opsamlet i jorden, gør kun risikoen for oversvømmelser værre.

Derfor vil Vandcenter Syd nu opsamle alt regnvand fra den nye cykelbane og lede det ned i et kæmpe underjordisk betonbassin. Bassinet skal blive til en sø i en ny park i det grønne område nord for cykelbanen.

- Vi er nødt til at tænke kreativt for at håndtere fremtidens klimaudfordringer, og det bedste er at håndtere vandet, der hvor det falder, siger Gerda Hald, der er plan og projektchef i Vandcenter Syd.

Regnvandsopsamlingen fra cykelbanen kommer til at koste 3,6 millioner kroner, men næsten alle pengene bliver betalt af Vandcenter Syd.

- Hvis vi får en monsterregn har vi ikke længere jord til at opsuge vandet, og så flyder det ned i de belastede kloakker, og øger risikoen for oversvømmelse. Nu kan vi lede regnvandet ned i en sø, og skabe et nyt rekreativt område samtidig med at vi gør noget godt for klimaet, siger Gerda Hald.

I første omgang skal bassinet opsamle regnvand fra den overdækkede cykelbane, men på længere sigt er det også planen, at bassinet skal samle regnvand fra villaerne i området omkring cykelbanen.