Dagens Fantastiske Fællesskab: Sammen om at hjælpe andre

Foreningen Klosterbakken er et fællesskab for folk, der har overskud og lyst til at hjælpe. Nu er de med i konkurrencen Fantastiske Fællesskaber.

Sådan her beskriver Klosterbakken sig selv i deres indstilling:

Foreningen Klosterbakken er en paraplyorganisation for det sociale arbejde, der drives ud fra Baptistkirken i Odense. Foreningen driver blandt andet Café Klosterbakken og har til huse i caféens lokaler.

Café Klosterbakken er en non profit social café, der lægger vægt på, at mennesker kan mødes for at udvikle relationer eller slappe af fra dagens ræs.

Hvad er formålet med fællesskabet?

At vise næstekærlighed ved at drive humanitære og sociale aktiviteter i form af egne projekter eller som partner i eksterne projekter.

Hvilke aktiviteter har I?

Caféen drives udelukkende af frivillig arbejdskraft og har et prisniveau, der gør, at alle kan deltage. Dette muliggøres blandt andet af en stor gruppe frivillige, der dagligt leverer ”dagens hjemmebagte kage”. Caféen danner rammen omkring Baptistkirkens søndagsfællesskab. Én gang om måneden inviteres til et spis-sammen-arrangement ligeledes til meget rimelige priser.

Foreningen Klosterbakken driver torsdag eftermiddag en sprog- og støttecafé for flygtninge og migranter. Her hjælper vi med de udfordringer man kan have med at lære det danske sprog og kontakten til de danske myndigheder, herunder udlændingestyrelsen. Foreningen deltager i kommunens Modtagenetværk, der arbejder med at integrere flygtninge i vort samfund.

Én gang om året sender vi en busfuld glade børn med en voksen ledsager på en sommertur til Legoland. Disse børn vokser op i familier, der ikke på anden vis har mulighed for at give deres børn en ferieoplevelse. Børnene indstilles til deltagelse i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved Odense Kommune, Frivilligcenter Odense og andre sociale foreninger i byen.

Foreningen Klosterbakken uddeler hjælpepakker til værdigt trængende børnefamilier. Også her sker uddelingen i samarbejde med kommunens medarbejdere og andre sociale foreninger i byen.

Hvordan kommer man med?

Enhver der tilslutter sig foreningens formål og værdigrundlag kan blive en del af fællesskabet. Der er ingen krav om religiøs overbevisning. Fællesskabet opfordrer sine medlemmer til at deltage i dens frivillige aktiviteter.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Vi oplever selv, at vi har et godt fællesskab omkring det at gøre noget for andre. Dette fællesskab vil vi gerne dele med andre. Vi oplever, at vore aktiviteter giver genklang i lokalsamfundet, men ønsker at komme endnu længere ud, bl.a. ved at invitere naboer m.m. til at deltage i de frivillige aktiviteter.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Vi har igennem længere tid arbejdet med idéen om at kunne holde børnefødselsdage for skolebørn, der af sociale eller økonomiske årsager ikke har mulighed for at gøre dette på lige fod med deres kammerater. Dette kræver ressourcer som vi p.t. ikke råder over. Hvis vi vinder, vil vi øremærke præmien til dette formål.

Besøg Café Klosterbakken.

FAKTA