Dalum Papirfabrik skal være boligområde

Ejerne af den tidligere Dalaum Papirfabrik vil omdanne det tidligere industriareal til et naturskønt område med tusindvis af boliger.

Papirfabrikken lukkede i 2012 og siden har bygningerne stået tomme. Nu har ejerne henvendt sig til Odense Kommune for at få tilladelse til at bygge boliger.

Ejerne ønsker alene på papirfabrikkens arealer at etablere boliger med et samlet areal på 80.000 kvadratmeter.

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, bør kommunen imødekomme forslaget, og arbejde på at udarbejde en såkaldt helhedsplan, der i etaper kan omdanne de gamle industribygninger til attraktive boliger.

Papirfabrikken ligger i et naturskønt område tæt ved Odense og Den Fynske Landsby, og en af betingelserne for boligbyggeri er dog, at området samtidig bevare status som et attraktivt naturområde med offentlig stisystemer og adgang til Odense Å.

Kommunen foreslår, at ejerne får tilladelse til at opføre boliger på fra halvanden til fire etager.