De higer og søger....

Store entreprenørmaskiner har de seneste dage været i gang med at grave lange render på en marken ved Syddansk Universitet i Odense. For så bare at dække renderne til igen. Det lyder som en molbohistorie, men der er såmænd mening i galskaben.

Det er arkæologer fra Odense Bys Museer, der er i gang med at lave forundersøgelse, forud for den egentlige byggemodning i området.

Og der er fundet flere spor fra vores forfædre på arealet.

- Vi har fundet flere spor her på en lille forhøjning midt i arealet. Vi har fundet flere stolpehuller og ildsteder, såkaldte jordovne eller kogestens-gruber, fortæller arkæolog Jakob Bonde fra Odense Bys Museer.

Når fundene er registreret og målt op, bliver området dækket til igen. Herefter vil museet vurdere, om der er behov for yderligere udgravninger i området.

Området ved indkørslen til SDU er udlagt til forsker- og videnspark, som en del af den såkaldte Cortex Park.