I det fynske folks tjeneste

Det bliver dyrere at komme af med dit skrald i Odense

By- og Kulturforvaltningen i Odense foreslår, at man udvider byens skraldesug - et underjordisk rørnet, der suger dagrenovation væk gennem underjordiske rør. Det betyder færre skraldebiler i midtbyen, men det gør det dyrere at komme af med affaldet i hele kommunen.

Odenses affaldssug skal udvides for at og fjerne de store lastbiler fra centrum og forskønne byen. Men det medfører prisstigninger for alle.

By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation A/S foreslår nu at udbygge det centrale affaldssug for at medvirke til at skabe by uden synlige affaldsløsninger.

Affaldssuget fungerer ved, at affaldet fra boliger suges i affaldsrør, som føres fuldautomatisk under jorden til affaldsterminalen placeret i Enggade.

Systemet betjener Odense midtby, og byer som København og Aarhus bruger også affaldssug i deres tætbefolkede byområder. Ved at udvide affaldsuget forskønner man midtbyen, fordi der så vil være færre renovationsbiler, der kører rundt, lyder begrundelsen fra By- og Kulturforvaltningen.

Prisen på renovation stiger

Hvis affaldssuget udvides fuldt ud vil det kunne betjene 5.000 boliger i Odense, men hvis udvidelsen bliver vedtaget, bliver det dyrere for borgerne at komme af med deres affald. 

Læs også Ny skraldesuger til affald i Odense

Udvidelsen forventes at koste 65 millioner kroner, og den skal altså finansieres ved at hæve prisen på dagrenovationen med 2,1 procent. Det svarer i første omgang til, at en almindelig husstand med en 190 liters affaldsspand skal betale 44 kroner mere om året.

Imidlertid er der en række byggeprojekter i midtbyen, hvor affaldssuget også kan blive tilkoblet. Hvis det sker, kan prisstigningen for en almindelig husstand nå op på 168 kroner om året for en almindelig husstand med en 190 liters affaldsspand.

Læs By- og kulturforvaltningens sagsfremstilling her