Det handler om hjul

Hvordan kan man få hjulene til at rulle i det odenseanske erhvervsliv, og hvor mange sæt hjul skal dagligt køre igennem byens centrum? Det bliver to af de helt centrale spørgsmål i den odenseanske valgkamp.

Skal man nævne et tredje hjul på valgkampens tematiske gig, så vil forholdene i kommunens børneinstitutioner formodentlig komme op at vende igen. Her er det spændende, om den nydannede forening af utilfredse forældre har gennemslagskraft til at få emnet løftet højt op på dagsordenen.

De socialdemokratiske hjul

Når valgkampen for alvor kommer i gang, vil Anker Boye igen og igen slå på, at der skal gang i hjulene i Odense.

Det er nemlig - set gennem de socialdemokratiske briller - den afgørende forklaringsmodel for valgets tre store temaer.

Det er grunden til at man lukker den omstridte Thomas B. Thriges Gade, så der kan komme gang i byggebranchen.

Det er grunden til at man deler skattelettelser ud til erhvervslivet, trods SF's og Enhedslistens vrede.

Og det er svaret på, hvordan man på sigt kan undgå de evindelige besparelser på børn og ældre. Flere og stærkere virksomheder vil simpelthen generere højere skatteindtægter, og så er alt løst.

Ønsket om sætte gang i det private erhvervsliv er mildest talt hverken overraskende eller kontroversielt, men det er kontroversielt i hvert fald på venstrefløjen, at socialdemokraterne er klar til at bruge 100 millioner kroner på at følge anbefalingerne fra den såkaldte Odense Business Task Force.

Det er her borgmester Anker Boye vil komme under beskydning fra venstrefløjen, der undrede sig såre over, at borgmesteren uden betænkningstid, eller for den sags skyld sonderinger hos sine politiske venner, erklærede sig enig i erhvervsledernes anbefaling af at give skattelettelser til erhvervslivet.

Venstrefløjens skepsis

SF's børn- og ungerådmand har allerede set sit snit til at kræve flere penge til børneområdet og færre til erhvervslivet, og den linje vil han efter alt at dømme forfølge ivrigt i valgkampen. En valgkamp der bliver ualmindeligt svær for partiet, som båret frem af Villy-effekten fik seks mandater ved seneste valg, men som i dag er ramt af landspolitisk modvind og en byrådsgruppe, hvor fire ud af seks enten er stoppet i politik eller har meldt ud, at de ikke genopstiller.

Endelig er partiet ramt af, at de med børn- og ungerådmandsposten har stået i spidsen for ændringer på skoleområdet, der er meget upopulære blandt de skolelærere, som de typisk henter en del stemmer hos.

I modsætning til SF svæver Enhedslisten ind til kommunalvalget på en bølge af landspolitisk medgang, og partiet kan komme i en situation, hvor man for første gang vil indtage et odenseansk rådmandskontor, hvilket dog kan blive en besværlig succes for partiet, der har for vane at stå uden for budgetforligene i Odense.

De splittede borgerlige

Hos de borgerlige vil man naturligvis også have gang i erhvervslivets hjul, og derfor er man mere end klar til at sænke erhvervsskatten, men når det kommer til gadelukningen, så er billedet mere broget.

For i det borgerlige valgforbund står der 2-2, når debatten handler om Thomas B. Thriges Gade, fordi Venstre og Liberal Alliance er imod, mens Dansk Folkeparti og De Konservative bakker op.

De borgerlige modstandere tror ikke på, at gadelukningen vil skabe en mere livlig bymidte, hvor også de handlende får mere at se til.

Tværtimod mener modstanderne, at gadelukningen vil være en trukket håndbremse på både bilernes og butikkernes hjul.

Den uenighed i det borgerlige valgforbund vil komme til at fylde i valgkampen, og en af valgets store ubekendte faktorer er, om vælgerne går så meget op i gadelukningen, at det vil flytte stemmer i stort tal.

- Det er et stort spørgsmålstegn, fordi mange andre emner er tættere på borgernes hverdag, og fordi beslutningen om gadelukningen er truffet. Det vil sige, at Venstre skal have flertal med Liberal Alliance og eventuelt Centrumlisten, for at de kan ændre beslutningen, og den situation ser Jane Jegind vist ikke engang i sine hedeste drømme, vurderer TV 2/FYNs politiske redaktør Jesper Buch.

På grund af den interne splittelse om gaden og Socialdemokraternes betingelsesløse støtte til bedre vilkår for erhvervslivet, vil de borgerlige i høj grad fokusere på, at Odense har brug for fornyelse på borgmesterkontoret, når de skal forklare, hvorfor byens næste borgmester bør være borgerlig.