Dette kranium er fra et femårigt barn

1346 odenseanere mødte i dag op for at hilse på deres fjerne forfædre, der nu er dukket op af Thomas B. Thriges Gade

- Det er et femårigt barn, siger arkæologen og holder et brunligt kranium op foran tilskuerne:

- Der er dannet en seksårstand, men den er ikke vokset ud endnu.

I dag mødte nutidens odenseanere frem for at hilse på fortidens.  I de tre timer, der blev holdt åbent for tilskuere under den grønne teltdug ved Albani kirke, trodsede 1346 gæster regnvejret for at se nogle af næsten 200 grave arkæologerne har blotlagt.

De mange skeletter stammer fra borgere, der blev stedt til hvile på gamle Albani kirkes kirkegård, frem til den blev nedlagt for små 500 år siden.

De mange fortidsodenseanere er fundet kun 70 cm under vejbanen på Thomas B. Thriges Gade, hvor tusindvis af biler hver eneste dag døgnet rundt har forstyrret gravfreden frem til den store lukning af vejen tværs gennem byen.

Fundet har overrasket arkæologerne, fordi de gamle optegnelser viste, at kirkegården skulle være stoppet syv meter længere mod vest og være afgrænset af en mur. Rester af muren har de godt nok fundet, men den er 1,5 meter tyk, så den har ikke bare en kirkegårdsmur, men en del af bispegården.

Den tykke Bispegårdsmur understøtter fortællinger fra reformationen, hvor bispegården blev både belejret og beskudt fra Albani kirke.

Odense Bys Museer graver ud i forbindelse med anlæggelsen af den kommende letbane.