I det fynske folks tjeneste

Dom for kast med molotovcocktail: Familie bliver i Vollsmose

To boligselskaber vil have otte familier med dømte teenage-drenge sat ud af deres lejligheder i Vollsmose.

Foto: Birgitte Carol Heiberg/Fynske Medier

En familie i Vollsmose har nu rettens ord for, at de ikke skal sættes ud af deres lejlighed som følge af en søns kriminalitet. 

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) ville ellers have sat familien ud af deres lejlighed i Vollsmose efter, at deres søn blev dømt for at have kastet molotovcocktails mod politiet i juni sidste år.

Han var en af otte teenagedrenge i alderen 15 til 18 år der januar hver blev idømt straffe på otte måneders fængsel.

De otte var tiltalt for vold mod polititjenestemænd, for at have voldt nærliggende fare for polititjenestemændenes liv eller førlighed og for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden på et offentligt sted, hvor der færdes mange mennesker, herunder børn, ved at kaste molotovcocktails, sten og andre ukendte genstande mod patruljevogne på Stamvejen ved Bøgetorvet.

Læs også Otte Vollsmosedrenge idømt fængsel i otte måneder

 Fire af de otte blev desuden udvist betinget af Danmark med en prøvetid på to år. Det betyder, at de bliver udvist, hvis de begår ny kriminalitet i perioden på to år.

Men familierne er gået rettens vej og nu er den første sag således afgjort ved retten i Odense. 

Den første sag vedrører alene boligforeningen FAB. Retten afgjorde, at familien ikke kan sættes ud af lejligheden, oplyser Niclas Turan Kandemir, der er advokat for fem af de otte familier. 

Retten fandt at en udsættelse er for vidtgående og tog desuden hensyn til, at der er tale om en enlig mor til fire, hvoraf det ene barn er under 18 år. 

Advokat er tilfreds

Niclas Turan Kandemir er tilfreds med dommen, som betyder, at familiens lejekontrakt hverken ophæves øjeblikkeligt eller opsiges med varsel. Han mener i øvrigt, at boligselskaberne har et socialt ansvar. Blandt andet fordi det ikke er familien, der har begået de strafbare forhold, og det derfor vil være urimeligt, at straffe hele familien på baggrund af sønnens handling.

Sagen var Niclas Turan Kandemirs første på vegne af fem familier mod boligselskaberne FAB og Civica. 

Den dømte fra denne familie ankede modsat de andre ikke dommen fra januar, derfor var civilsagen den første for retten. De andre sager er planlagt til sidst i januar, hvor landsretten gerne skal have afgjort ankesagerne i den oprindelige straffesag, skriver Fyens.dk.