I det fynske folks tjeneste

Dropper obligatoriske samtaler med ledige

Odense dropper de obligatoriske samtaler med lediges. I stedet bliver de kontaktet via telefonopkald eller e-mail.

Odense dropper de obligatoriske samtaler med lediges. I stedet bliver de kontaktet via telefonopkald eller e-mail.

Det er et frikommuneforsøg, der giver mulighed for mindre bureaukrati for ledige i Odense Kommune.

15 forsøg godkendt

Odense Kommune har i alt fået 15 godkendt frikommuneforsøg. Herunder fået lov til at droppe de obligatoriske samtaler i lediges kontaktforløb til fordel for et telefonopkald, Skype eller e-mail.

- Det bliver en stor lettelse i hverdagen for både ledige og medarbejdere. Vi har længe ønsket at komme af med unødvendigt bureaukrati og kontrol i de lediges kontaktforløb med jobcentret. Al kommunikation mellem os og borgerne skal give mening, og det får vi nu lov til at prøve, siger rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Peter Rahbæk Juel, Soc.dem.

Forvaltningen regner med at gå i gang med de nye kontaktforløb, så snart de formelle bekendtgørelser foreligger i løbet af marts måned.

Myldrekryds

Et andet frikommuneforsøg er de såkaldte myldrekryds. Et trafikkryds, hvor alle bløde trafikanter får lov til at køre på kryds og tværs - på samme tid.

- Det er ikke kun som cykelby eller i kontakten med Jobcentret, at borgerne skal opleve, at det bliver nemmere at være borger i kommunen. Som borger skal du bruge kommunen i alle mulige henseender. Nu laver vi om på nogle regler og systemer, så samarbejdet bliver mere på borgerens præmisser, siger borgmester Anker Boye, Soc.dem.

Fælles skoleledelse

Udover forsøgene med lediges kontaktforløb og myldrekrydsene, er der blandt andet forsøg med fælles skoleledelse samt hold-deling af klasser i folkeskoler.

På ældreområdet er der blandt andet forsøg med, at hjemmeboende ældre kan spise med ældre på plejehjem, og at der bliver mere sikkerhed omkring medicinering i hjemmeplejen med mere.

Læs om alle 15 forsøg