DSB skærer i togpersonale på Fyn

Over de næste tre år reducerer DSB sit personale i Odense fra 46 togførere til fremover 18 togførere.

Frem over skal færre DSB medarbejdere stige ombord på toget i Odense. Frem til 2020 barberer transportselskabet antallet af togførere ned fra 46 til 18. 

Dermed skæres der i den personalekategori, der servicerer kunderne i togene og har sikkerhedsansvaret på rejserne gennem landet.

Foruden Odense lukkes eller reduceres tjenestestederne også i Aarhus, Struer, Esbjerg og Tinglev.

Underdirektør og chef for togpersonalet i DSB, Anette Haugaard, forklarer, at beskæringen skyldes løbende effektiviseringer.

- Med tre tjenestesteder i København, Fredericia og Aarhus til at dække landsdelstrafikken opnår vi de optimale forudsætninger til at skabe en effektiv togdrift, siger hun.

Antallet af lokomotivførere bliver ikke berørt, og der vil derfor ikke køre færre tog over Fyn.

I alt nedlægger DSB 60 fuldtidsstillinger over hele landet, og alle berørte medarbejdere får tilbudt job i DSB andre steder af landet. Ønsker medarbejderne ikke at flytte til en anden landsdel, får de tilbudt en fratrædelsesordning.