Efter afsløringer: Næste år vokser kontroltrykket på gartnerierne

Efter at TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende igennem de seneste uger har afdækket, hvordan Odense Kommune fortsat ikke har formået at få stoppet udledningerne af giftstoffer fra gartnerierne, bliver der nu ansat flere medarbejdere til kontrollen.

Kontroltrykket på de mange gartnerier i Odense vil næste år stige, når Odense Kommune ansætter to nye medarbejdere til gartneriteamet, der i øjeblikket er normeret til 3,5 årsværk.

TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende har i løbet af de seneste uger afdækket, hvordan der fortsat er problemer med at overholde miljølovgivningen på mange gartnerier og har senest kunnet fortælle, hvordan man i Kemikalieinspektionen under Miljøstyrelsen også kæmper med at få branchen til at holde sig inden for lovens rammer.

I forbindelse med budgetforhandlingerne besluttede et samlet byråd at forlænge kontrolindsatsen med gartnerierne ved at fastholde en årlig bevilling på 1,4 millioner kroner om året til gartneriteamet under By- og Kulturforvaltningen. Tirsdag besluttede politikerne i By- og Kulturudvalget så at udvide kontrolindsatsen med en ekstra bevilling på 1,2 millioner kroner i 2022 og 2023.

- Det betyder, at vi næsten kan fordoble indsatsen med at vejlede gartnerierne og få sikret, at de ikke har ulovlige udledninger til vandløbene, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Kontrol med kontrollen

Udover ekstrabevillingen blev By- og Kulturudvalget også enige om, at man i udvalget nu skal have redegørelser for kontrolindsatsen hver tredje måned, så man kan følge området tættere end i dag.

Den del er vigtig for Socialdemokratiet, fortæller politisk ordfører Cæcilie Crawley.

- Vi har hele tiden sagt, at det ikke er nok at ansætte flere medarbejdere. Vi er også nødt til at ændre tilgangen, så vi hæver ambitionsniveauet og sikrer, at der ikke kommer gift i vores vandløb. Ingen kan være i tvivl om, at kontrollen ikke har været god nok. Og man har siddet tilbage med et indtryk af en forvaltning, som har haft en lige lovlig samarbejdende tilgang. Det vil vi holde øje med, siger Cæcilie Crawley.

Socialdemokratiet havde forud for mødet bedt rådmand Christoffer Lilleholt om at tidsfastsætte, hvornår problemerne med gift i vandløbene skulle være løst.

Så præcis kan man dog ikke være, mener Christoffer Lilleholt.

- Jeg forventer, at vi når rigtig langt i løbet af de næste to år. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at der ikke vil være nogen gartnerier, der overtræder loven om to år. Det svarer til at kræve, at jeg skal svare på, hvornår der ikke længere er nogen, der kører for stærkt i Odense. Der vil altid være nogen, der kører for stærkt. Og der vil formentligt altid være nogle enkelte gartnerier, der vil udlede noget, de ikke må. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at stoppe det, siger han.

Ekstrabevillingen er indtil videre besluttet for de næste to år. Hvis miljøproblemerne på gartnerierne fortsat ikke er løst på det tidspunkt, er det dog besluttet, at man skal drøfte, om den ekstra bemanding i gartneriteamet skal fortsætte i flere år.

Torben Lippert, der er direktør i Dansk Gartneri, erkender blankt, at det ikke ser så godt ud. Fotograf: Redigering: