I det fynske folks tjeneste

Efter to år: Gartnere udleder stadig sprøjtemidler i vandløb

Selvom det har været et kendt problem i over to år, udleder Odenses gartnere fortsat giftige sprøjtemidler til kommunens vandløb.

Foto: Ken Petersen

- Pesticiderne ender ude i Odense Fjord. De går ind i fødekæden. Ind i alger, i krebsdyr, i fisk og i fugle. På den måde kan de også ende i os, når vi fanger fisk eller skyder fugle.

Kurt Due Johansen er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odense. Og han er skuffet over kommunen.

For nu viser det sig, at hverken Odense Kommune eller gartneribranchen har formået at stoppe gartneriernes udledning af sprøjtemidler til en række vandløb i kommunen. Det fremgår af en orientering til By- og Kulturudvalget på et møde i marts.

"Prøverne viser fortsat forhøjede værdier for næringsstoffer og sprøjtemiddelrester og desværre stadig enkelte ulovlige sprøjtemidler i vandløbene," står der i orienteringen.

Man vælger sommetider ligesom at lukke øjnene for tingene. Det er vigtigere med arbejdspladser. Og miljøet - det er lidt overdrevet. Men det er sgu for dårligt.

Kurt Due Johansen, formand, Danmarks Naturfredningsforening, Odense

Det var i marts 2015, at det første gang kom frem, at en række gartnerier i Odense uforvarende udledte både næringsstoffer, lovlige og ulovlige kemikalier ud i kommunens vandløb. 

Kurt Due Johansen kravler rundt på kanten af vandløbet Everrenden lidt uden for Stige. Everrenden er et af de vandløb i Odense, der er ramt af giftige sprøjtemidler.

- Man vælger sommetider ligesom at lukke øjnene for tingene. Det er vigtigere med arbejdspladser. Og miljøet - det er lidt overdrevet. Men det er sgu for dårligt, siger Kurt Due Johansen.

Måske krav om egne rensningsanlæg 

I By- og Kulturforvaltningens afdeling for Landbrug og Natur har afdelingsleder Knud Søndergaard ansvaret for at få stoppet udledningerne.

Knud Søndergaard medgiver, at der fortsat er et problem. Men siger samtidig, at en forebyggende indsats på området først har krævet et større kortlægningsarbejde af afløbsforholdene på gartnerierne og af deres håndtering af spildevand.

- Vi har været ude og besøge næsten alle vores gartnerier. Og det er mange, for man skal huske på, at næsten halvdelen af alle gartnerier i Danmark ligger her i kommunen. Det er næsten 150 gartnerier. I forbindelse med vores besøg har vi kigget på deres spildevandsforhold og andre miljøforhold. Vi har også fået lukket en lang række afløb ude på gartnerierne.

Værdierne i vandløbene er  dog fortsat forhøjede. Så al udledning er altså ikke stoppet endnu.

Kan du fortså, hvis nogen synes, at to år er lang tid for at få stoppet de her udslip?

- Ja, det kan jeg godt. Men samtidig er vi også nødt til at være sikre på, at vi anviser de rette løsninger på problemet. De skal være langtidsholdbare, så vi ikke skal ud og lave dem om.

Ud over en gennemgang af afløbsforholdene på 150 gartnerier, har kommunen også sammen med Dansk Gartneri blandt andet været en tur i Holland for at se, hvordan de undgår udledning dernede. 

I Holland bliver det fra 2018 et lovkrav, at visse gartnerier skal have deres egne rensningsanlæg. Et lovkrav, som Knud Søndergaard også godt kunne forestille sig blive indført herhjemme.

Den model håber Kurt Due Johansen fra Danmarks Naturfredningsforening bliver indført herhjemme.

- Det er nok den rigtige løsning. Ifølge mine oplysninger, er det klart mest effektivt at rense i decentrale anlæg, inden man sender vandet videre til for eksempel et fælles rensningsanlæg, siger Kurt Due Johansen.

Behov for nationale regler

En anden udfordring er, at Odense Kommune ikke ønsker kun at stramme reglerne for gartnerierne her i Odense. Derfor har en del af opgaven været at få Miljøstyrelsen med på vognen.

- For det, der er vigtigt for os er, at det ikke kun er et fokusområde her i Odense men et fokusområde i hele landet. Det er også det, som branchen selv ønsker: At der er ens regler for alle, siger Knud Søndergaard.

Den påstand kan Jørgen K. Andersen fra Dansk Gartneri kunne nikke ja til. Han siger samtidig:

- Hvis vi skal se indad, så har det her område ikke haft tilstrækkelig opmærksomhed. Man har simpelthen ikke tænkt over det. Men nu har vi fået fokus på det. Derfor skal vi også arbejde med at få det løst.

Han fortæller blandt andet, at gartneriernes udledning af pesticider kommet med som særligt fokuspunkt i den nye pesticidstrategi, som et bredt flertal i Folketinget vedtog for nylig.

Afrapporterer til sommer

Indtil videre har Knud Søndergaard og hans folk i forvaltningen fortinsvis fokuseret på afdækning af udslippenes omfang. Ud over besøg på gartnerierne har de kildesporet afløb på 130 gartnerier, og de har fortsat målt værdierne i en række vandløb. 

Det gælder blandt andet Everrenden lidt uden for Stige, hvor en stor del af Odenses gartnerier ligger koncentreret.

Men det er først til sommer, forvaltningen endeligt fremlægger sine resultater og ikke mindst sine anbefalinger til yderligere indgriben på området.

Det betyder ifølge orienteringen til By- og Kulturudvalget, at der formentligt går flere år, før de konkrete tiltag, der helt kan stoppe udledningerne, er blevet indført.

Tilbage i Everrenden håber Kurt Due Johansen, at kommunen og branchen tager udfordringen alvorligt og så hurtigt som muligt griber ind.

- Det drejer sig om pesticidmolekyler, der slipper ud i naturen og påvirker os. Vi kan ikke se dem. Så jeg kan godt forstå, hvis man synes, det er lidt abstrakt. Men det er altså vigtigt det her. For det er dybt utilfredsstillende. Det påvirker hele fødekæden og dermed i sidste ende også os mennesker.