Efter flere påbud afbryder entreprenør samarbejde med asbestnedriver

Video, der er dukket op, antyder tvivlsom omgang med asbestaffald. Det er ikke første gang, at der rejses alvorlig kritik af nedrivningsfirmaet BR Miljøtech for ikke at håndtere farlige materialer som asbest korrekt. Enteprenør Enemærke & Petersen afbrød onsdag samarbejdet med firmaet.

De seneste dages medieomtale i Fyens Stiftstidende og på TV 2 Fyn af problemerne med mangelfuld asbesthåndtering i Højstrupparken i Odense får nu konsekvenser for nedriverfirmaet BR Miljøtech, der har stået for asbestsaneringen.

Hovedentreprenøren Enemærke & Petersen meddeler onsdag først på eftermiddagen, at selskabet nu afbryder samarbejdet med BR Miljøtech.

- Enemærke & Petersen afvikler asbestnedrivningssamarbejdet med BR Miljøtech på Højstrupparken, så hurtigt som det er ansvarligt. Det gør vi på baggrund af deres mangelfulde håndtering af asbest på renoveringen af Højstrupparken, skriver administrerende direktør i Enemærke & Petersen, Troels Aggersbo i en pressemeddelelse.

Udmeldingen fra Enemærke & Petersen, der er hovedentreprenør på renoveringen af Højstrupparken i Odense, kommer efter, at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har sat fokus på håndteringen af asbest på byggepladsen. 

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne tirsdag fortælle, hvordan elektrikerne i flere tilfælde har været eksponeret for asbest i Højstrupparken, selvom byggeledelsen fra Enemærke & Petersen havde forsikret dem om, at der ikke længere var nogen risiko for at indånde potentielt farlige asbestfibre, der blandt andet øger risikoen for bestemte former for kræft.

Enemærke & Petersen har erkendt, at der har været udfordringer med asbestsaneringen i boligblokken, og samme konklusion er Arbejdstilsynet kommet frem til i forbindelse med flere af de tilsynsbesøg, de har været på byggepladsen. Det viser en aktindsigt, som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har fået.

I 2022 har Arbejdstilsynet således uddelt tre påbud til nedbrydningsfirmaet BR Miljøtech, som Enemærke & Petersen har hyret til at stå for asbestsaneringen i Højstrupparken.

Asbest – livsfarlige fibre

I en lang periode har Arbejdstilsynet dog slet ikke været klar over, at der blev fjernet asbest i forbindelse med den store renovering i Odense, selvom det er et lovkrav, at den type arbejde skal anmeldes, så man i Arbejdstilsynet kan være ekstra opmærksomme.

Enemærke & Petersen anmeldte godt nok selve renoveringsopgaven til Arbejdstilsynet i februar 2020, men tilsynet fik aldrig besked om, at der skulle saneres for den sundhedsskadelige asbest.

Den 10. januar 2022 fik BR Miljøtech derfor et strakspåbud om at anmelde arbejdet.

”Virksomheden havde asbestsaneret i bygningerne i mange måneder, og havde stadig flere måneders asbestarbejde tilbage. Virksomheden kunne ikke dokumentere, at de som udførende virksomhed havde anmeldt asbestarbejdet til Arbejdstilsynet”, skriver Arbejdstilsynet i påbuddet.

Arbejdere uden uddannelse

Næste påbud fik BR Miljøtech efter et tilsynsbesøg i slutningen af marts, hvor Arbejdstilsynet kunne konstatere, at fire østeuropæiske arbejdere - eller halvdelen af arbejderne, der blev truffet - ikke var uddannet i, hvordan man håndterer asbest korrekt, selvom det er et klart krav i loven, at man skal have et særligt kursus, før man må begynde at arbejde med asbest.

”Under besøget kunne det ikke dokumenteres, at fire af de otte ansatte, der er beskæftiget med sanering af asbest i byggepladsens kældre, havde gennemgået den lovpligtige asbestuddannelse”, skriver Arbejdstilsynet, der ved samme lejlighed opdagede, at der ikke var lagt en plan for asbestsaneringen i kældrene:

”Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der ikke har været udarbejdet en arbejdsplan i forbindelse med nedtagningen af asbestholdig rørisolation i byggepladsens kælderrum 40D til og med 38. Derudover var der heller ikke nogen plan for efterfølgende rengøring af kælderrum. Planerne skal sikre, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler”, skriver tilsynet.

Kritiske eksperter

Udover tilsynene fra Arbejdstilsynet har Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn også modtaget en video, som nogle af håndværkerne på byggepladsen i Højstrupparken har filmet i det skjulte. Den vælger vi at bringe, da den kan være et væsentligt bidrag til at kaste mere lys over sagen.

Videoen viser angiveligt to håndværkere arbejde med asbest uden de nødvendige sikkerhedsforanstalninger

I videoen kan man konstatere, at en nedrivningsmedarbejder tilsyneladende bruger en halsedisse som mundværn og kaster åbne poser med byggeaffald ned i en sæk, som er markeret som asbest. Derefter bliver asbest-sækken sænket til jorden, hvor en anden medarbejder i almindeligt arbejdstøj og uden mundværn river op i asbestsækken, så der står støv op af den, før han lukker den.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har vist videoen til to af landets førende asbesteksperter.

quote For det første, så indånder han det jo, og så får han det på tøjet, som han så kan flytte rundt med og tage det med hjem. Så det er håbløst, hvis der er asbest i det der.

Jesper Bælum, tidl. overlæge og specialist i asbestrelaterede sygdomme

Civilingeniør Niels Trap, der blandt andet rådgiver om nedrivning og miljøsanering og har været med til at skrive flere af de vejledninger, som i dag bruges i byggeriet, siger:

- Hvis det, der støver ud af posen, er asbest, så er ham med halsedissen, vi ser på videoen, ikke professionelt påklædt til det arbejde, han udfører.

Den i dag pensionerede overlæge Jesper Bælum er en af landets førende specialister i asbestrelaterede sygdomme. Han hæfter sig især ved, at sækken, da den bliver hejst ned på jorden, bliver modtaget af en medarbejder uden sikkerhedsudstyr.

- Han har jo en ganske almindelig arbejdsdragt på. Han kommer uden nogen som helst form for værn. Han håndterer det som om, det er ganske almindeligt byggeaffald, og hvis der er asbest i det der, så… For det første, så indånder han det jo, og så får han det på tøjet, som han så kan flytte rundt med og tage det med hjem. Så det er håbløst, hvis der er asbest i det der, siger han.

Afbryder samarbejdet med nedrivningsfirmaet

Det har ikke været muligt at få interview med Enemærke & Petersen, der tirsdag har fået præsenteret videoen. Men firmaet udsendte onsdag eftermiddag en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at Enemærke & Petersen afbryder samarbejdet med BR Miljøtech.

- Enemærke & Petersen afvikler asbestnedrivningssamarbejdet med BR Miljøtech på Højstrupparken, så hurtigt som det er ansvarligt. Det gør vi på baggrund af deres mangelfulde håndtering af asbest på renoveringen af Højstrupparken, skriver administrerende direktør i Enemærke & Petersen, Troels Aggersbo.

- Enemærke & Petersen vælger også at afbryde asbestnedrivningssamarbejdet på projekterne Skovlyporten og Åhaven - og Enemærke & Petersen indgår ikke nye samarbejder med BR Miljøtech.

- Enemærke & Petersen arbejder tæt sammen med Boligselskabet FAB og deres rådgivere for bedst muligt at sikre, at asbestsaneringen fremover bliver afviklet med hensyntagen til både håndværkere og beboeres sikkerhed og sundhed, slutter direktøren.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at nedbrydningsfirmaet BR Miljøtech som underentreprenør for Enemærke & Petersen bliver kritiseret for sin håndtering af miljøfarlige stoffer som asbest og pcb.

I forbindelse med et stort renoveringsprojekt af 300 lejligheder - ligeledes i et alment boligbyggeri - i Herning for et par år siden blev der rejst massiv kritik af firmaet. Bygherrerådgiver på projektet var Rambøll, som undervejs konstaterede en række kritisable forhold.

Blandt andet, beskrev den lokale avis Herning Folkeblad, så viste notaterne fra Rambøll, som avisen havde fået indsigt i, at BR Miljøtechs medarbejdere - primært udenlandske - generelt ikke havde fulgt sikkerhedsreglerne, når de fjernede materialer med pcb, maling med tungmetaller og asbest, der kan forårsage lungehindekræft senere i livet.

Da Fyens Stiftstidende i 2021 beskrev problemerne, der havde været med BR Miljøtech i Herning, genbekræftede projektchef Lisbeth Odgaard fra Rambøll over for avisen, at Rambøll havde konstateret "en lang række problematiske forhold og regelbrud på byggepladsen".

Jesper Pedersen er formand for elektrikerne fra Kemp & Lauritzen på byggepladsen i Højstrupparken og har valgt at stå frem og fortælle om, hvordan elektrikerne har været eksponeret for asbest, selvom de af byggeledelsen fra Enemærke & Petersen blev forsikret om, at de farlige fibre var fjernet
Jesper Pedersen er formand for elektrikerne fra Kemp & Lauritzen på byggepladsen i Højstrupparken og har valgt at stå frem og fortælle om, hvordan elektrikerne har været eksponeret for asbest, selvom de af byggeledelsen fra Enemærke & Petersen blev forsikret om, at de farlige fibre var fjernet
Foto: Jonas Ancher Nyeng

Og Enemærke & Petersens daværende adm. direktør Henrik Mielke erkendte i den forbindelse også over for Fyens Stiftstidende, at der havde været problemer i Herning.

- Vi skal overholde de gældende regler, det skal der slet ikke være tvivl om. Og der er ting, vores underentreprenør BR Miljøtech kunne have gjort anderledes og bedre, lød det fra Henrik Mielke, der dog samtidigt pegede på, at nedbrydningsfirmaet undervejs havde rettet op på de problematiske forhold.

Ved du noget?

Nedriver afviser problemer

Henrik Beier Jessen, der er direktør i BR Miljøtech vil ikke kommentere på udmeldingen fra Enemærke & Petersen om at samarbejdet vil blive afbrudt. Han mener tilsyneladende ikke, at det er definitivt.

- Vi er i dialog med Enemærke og Petersen om, hvad der skal ske. Mere kan jeg ikke sige nu, siger han. 

Han afviser også, at de medarbejdere, der arbejder med asbest indendørs i Højstrup, ikke har haft de nødvendige uddannelser.

Ifølge Henrik Beier Jessen, så bruger både de rumænske og danske ansatte miljøvognene og ifører sig den nødvendige påklædning og åndedrætsværn, når de sanerer asbest.

Direktøren for BR Miljøtech erindrer heller ikke, at virksomheden modtog kritik for ikke at overholde gældende regler om asbestarbejde, da firmaet var med til at renovere lejligheder i boligkomplekset Fruehøjgaard ved Herning.

Henrik Beier Jensen ønsker ikke at uddybe sine svar i et interview med Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn.