Efter fund af PFOS i fynsk kød: Kommunen står til rådighed med sparring

Odense Kommune bistår Vandcenter Syd omkring PFOS-forurening i Seden Strandby. Sådan lyder meldingen efter, at der er blevet fundet spor af PFOS i kød fra fynske køer.

Odense kommune vil bistå Vandcenter syd efter, der er blevet fundet spor af PFOS i kød fra køer fra Seden Strandby Kogræsserlaug, som har græsset på et areal ejet af vandcenteret.

Kødet stammer fra dyr, der er slagtet, men ikke blevet spist endnu. Kontorchef Anders Dalgaard Christensen fra Natur og Klima i By- og Kulturforvaltningen i Odense forklarer desuden også i en pressemeddelelse, at mængden af PFOS ikke er alarmerende høj lige nu. 

- Sagen er ikke længere af akut karakter. Det ændrer dog ikke på, at der er en bekymring hos medlemmerne af Seden Strandby Kogræsserlaug. Forhåbentlig vil de forestående analyser bringe den nødvendige viden og indsigt til alle parter og i sidste ende skabe ro hos kogræsserlauget.

Ifølge Odense Kommune, så er niveauet af PFOS lavt, men dog nok til, at kødet skal destrueres.

Ulla Skov, der er andelshaver i Seden Strandby Kogræsserlaug, synes sagen om fundet af PFOS er træls.

- Det er ubehageligt som beboer i området, at vide, at der er den slags forurening. 

By- og kulturforvaltningen og Vandcenter Syd har siden fundet været i tæt dialog, og et større analyseprogram er blevet forslået af kommunen, så man kan kortlægge forureningen. 

De to parter skal mødes d. 20. januar, og der skal de fordele de efterfølgende opgaver.