I det fynske folks tjeneste

Efter kritisk rapport: - Man burde overveje at rive hele molevitten ned

En ny rapport viser, at især en afdeling i Børn- og Ungeforvaltningen ikke formår at styre sin økonomi. Rapporten får rådmand Søren Windell (K) til at rette skarp kritik, og denne kritik efterlader Tim Vermund (S) paf.

Ældre- og handicaprådmand kritiserer Børn- og Ungeforvaltningens måde at styre sin økonomi på. Den kritik efterlader Tim Vermund noget paf, da han ikke forstår, at en rådmand udtaler sig om en forvaltning, han ikke selv har ansvaret for.

I Odense Kommune har Børn- og Ungeforvaltningen i flere år overskredet sine budgetter. En ny rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO viser, at økonimistyringen i især Børne- og Ungerådgivningen, der tager sig af det specialiserede børneområde, er decideret uorganiseret. 

Der er så meget galt, at man burde overveje at rive hele molevitten ned

Søren Windell, ældre- og handicaprådmand, Odense, Kons. 

Rapporten fremhæver blandt andet, at forvaltningen har udfordringer, når det kommer til økonomistyring, budgetopfølgning og pronosticering.

Og rapporten får ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) til at rette en skarp kritik mod Børn- og Ungeforvaltningen.

- Hvis man læser rapporten fra BDO, som man ville læse en tilstandsrapport på et hus, så er der så meget galt, at man burde overveje at rive hele molevitten ned, siger Søren Windell til TV 2 Fyn. 

Læs også Rapport fastslår: Forvaltning bruger hovedløst penge

Kræver fundamentale ændringer i forvaltningen 

Ifølge Søren Windell peger både rapporten fra BDO ligesom en tidligere rapport udarbejdet af Rambøll på, at der er noget fundamentalt galt i Børn- og Ungeforvaltningen. 

Jeg synes ærligt talt, at Søren Windell skulle tage at passe sin egen biks

Tim Vermund, medlem, Børn og Ungeudvalg, Odense, Soc. Dem.

- Det er fuldstændig vanvittigt at lægge et budget for så ikke at følge det. Det virker for mig fuldstændig uforståeligt, siger Søren Windell og tilføjer: 

- Der er en masse pile, der peger i den samme retning, og det kræver nogle fundamentale ændringer og et helt andet mindset. Der er en kultur omkring styringen i Børn- og Ungeforvaltningen, som er usund, og det er ikke noget, der kan klares med et snuptag.

Du har jo selv haft et merforbrug i din egen forvaltning. Ville en rapport på dit område måske ikke bare vise det samme? 

Jeg er fuldt ud bekendt med, hvor skoen trykker i mit område, og det er på det specialiserede socialområde. Det er et svært område at styre, men vi har ikke problemer med at følge budgettet. Vi har bare problemer med at få pengene til at række. Jeg vil faktisk gerne rose min forvaltning for at have så godt styr på budgetstyringen, siger Søren Windell.

Læs også Merforbrug på 100 millioner: Forligskreds enige om løsning uden besparelser

I samme forbindelse fortæller rådmanden, at hvis han selv var rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen, ville de mange problemer uden tvivl have personalekonsekvenser. 

- Søren Windell burde passe sin egen biks

Ældre- og handicaprådmandens udtalelse efterlader medlem af Børn- og Ungeudvalget Tim Vermund (S) helt paf. 

For ham giver det absolut ingen mening, at en rådmand udtaler sig om en forvaltning, han ikke selv har ansvaret for.

- Én ting er, at han kommenterer rapporten og forvaltningen. Det er i sig selv fuldkommen usædvaneligt, men en anden ting er, at han gør sig til dommer over, hvem der skal være ansat eller ej. Det er ene og alene direktørens ansvar, hvem der skal være ansat. Det er hverken Susanne Crawley eller Søren Windells ansvar, fastslår Tim Vermund og tilføjer:

- Jeg synes ærligt talt, at Søren Windell skulle tage at passe sin egen biks.

Læs også Økonomisk udfordret specialområde: Læs rapporten her

Tim Vermunds kritik er imidlertid ikke én, Søren Windell tager sig yderligere af. 

- Som medlem af Odense Byråd har jeg ret til at kommentere de sager, der vedrører borgerne i kommunen. Jeg har bedt om at se rapporten for at få et indblik i, hvad den omhandler, fordi jeg synes, at odenseanerne har ret til at vide, hvad der foregår, siger Søren Windell og afslutter:

- Jeg synes, han (Tim Vermund, red.) skal læse rapporten igen og forstå alvoren af den. Det er på tide at handle frem for hele tiden at tale.

Overordnet glad for forklaringen

Et af de problemer, der bliver fremhævet særligt i rapporten, er, at der ikke er tilstrækkelig information mellem embedsmændene og politikerne, når det kommer til overholdelse af budgettet - eller mangel af samme. 

Læs også Erkender problemet i forvaltningerne: - Det skal forbedres, og det skal ske hurtigt

- Selvfølgelig er det meget utilfredsstillende ikke at få at vide, hvor mange penge der er brugt, siger Tim Vermund og fortsætter:

- Det kunne være fedt, hvis vi én gang for alle kunne få styr på økonomistyringen på det specialiserede socialområde, for alt for mange gange har vi været nødt til at åbne budgettet og lave om, så med den her rapport er jeg faktisk optimistisk omkring, at vi endelig kan rette op på budgettet.

Jeg synes, han skal læse rapporten igen og forstå alvoren af den. Det er på tide at handle frem for hele tiden at tale

Søren Windell, ældre- og handicaprådmand, Odense, Kons.

Tim Vermund forklarer, at han overordnet er glad for at have fået en forklaring på, hvorfor budgetterne gang på gang er blevet overskredet, for det giver grundlag for at rette op på fejlene.

- I sidste ende er det vigtigt for mig at pointere, at de penge, der er brugt for meget, er blevet brugt på børn, der havde brug for hjælpen og også ret til den. Derfor skal der styr på budgettet, så vi i fremtiden staidg kan yde den hjælp, siger han.

Børn- og Ungeforvaltningens seks udfordringer

I rapporten fremhæver BDO i alt seks udfordringer i forvaltningens økonomistyring og den måde, økonomistyringen forløber og er organiseret.

 

  1. Der er ikke tilstrækkeligt kendskab til, hvad budgettet tillader af aktivitet i forhold til priser og mængder.
  2. Rolle- og ansvarsfordeling om sikring af validitet og kontroller bag budgetdata og budgetforudsætninger er uklar.
  3. Der er en for overordnet ansvarsstruktur og ejerskab til budgetoverholdelse og budgetopfølgning.
  4. Der er uklar ansvarsfordeling for tilpasning og vedligeholdelse af prognoseværktøj.
  5. Fremdrift og proaktivitet i tilpasning af prognosmodel og metodikker for sikring af mere valide prognoser er begrænset. 
  6. Der er begrænset organisatorisk læring og udledning af nødvendige korrigernede handlinger på bagkant af afvigelsesanalyser.

Kilde: BDO 

    Se mere