Efter storm af støjklager: Letbanen henter udenlandske eksperter til byen

Odense Letbane får nu hjælp fra udenlandske eksperter, der skal lave minutiøse analyser af togsættene. Det sker efter en lang række klager og støj fra letbanen.

Høje, hvinende lyde fra letbaneskinnerne og en rumlen fra togene, så beboere tæt på letbanen ikke kan sove og skal genhuses

Det er bare nogle af de mange klager, som Odense Letbane har modtaget. Mere end 130 støjklager har letbanen modtaget - 80 af dem var alene i marts måned, hvor letbanen blev stresstestet, og togene kørte hyppigt på skinnerne. 

Derfor får Odense Letbane blandt andet hjælp af udenlandske eksperter. Det fremgår af det seneste nyhedsbrev fra Odense Letbane, som er udgivet 9. april. 

- Helt aktuelt er et hold af udenlandske eksperter hentet ind for at lave minutiøse analyser af letbanens togsæt – med særlig opmærksomhed på forholdet mellem hjul og skinner. Dertil kommer et fortsat fokus på at sikre regelmæssig afdrejning af hjul for dermed at imødegå støjfremkaldende flat spots, skriver Odense Letbane på sin hjemmeside.

Odense Letbane skriver derudover at man har iværksat en skærpet indsats for at få klarhed over, hvad der påvirker letbanens støjniveau.

TV 2 Fyn har været i kontakt med kommunikationsafdelingen for Odense Letbane. Her bliver det afvist, at der er nogen fra Odense Letbane, der kan stille op til interview.

TV 2 Fyn ville blandt andet gerne have spurgt, om tidsplanen stadig holder med meldingen om, at udenlandske eksperter nu skal lave minutiøse analyser, ligesom vi gerne ville vide, hvad en skærpet indsats konkret indebærer. 

Skal validere støjmålinger

Stresstesten blev afsluttet den 6. april, og derfor vil der frem til påske være færre testkørsler på skinnerne. 

I mellemtiden har COMSA, der er hovedentreprenør på projektet, fået udarbejdet en støj- og vibrationsmåling, som skal vise, om letbanen lever op til støjkravene i kontrakten. 

- Vores eksterne rådgiver (COWI) er i gang med et omfattende valideringsarbejde i forhold til entreprenørens målinger. De endelige konklusioner kendes endnu ikke, og der kan være forhold, som skal gennem en uddybende validering, skiver Odense Letbane i nyhedsbrevet. 

COMSA skal desuden afslutte opgaver langs sporet fra Tarup til Hjallese i den kommende tid. Det drejer sig blandt andet om at lægge klinker, kantsten og dræn, så anlægsprojektet langs skinnerne bliver færdige.