Ekspert: provinsen får ikke statsarbejdspladser

Historien om Rigsarkivets flytning til Odense viser, at udflytning af statslige arbejdspladser aldrig bliver til noget, siger professor til et udspil fra Venstre om at redde Udkantsdanmark.

En udflytning af statslige arbejdspladser til udkantsområder bliver aldrig til noget - uanset hvad politikerne siger, at de vil gøre.

Det viser erfaringerne fra de sidste 40 års snak om at gøre det, siger professor og dr. scient i statskundskab, Poul Erik Mouritzen, til et udspil fra Venstre.

Regeringspartiets gruppeformand, Kristian Jensen, siger, at det fremover bør være et princip, at alle nye statslige arbejdspladser placeres i provinsen, medmindre der er entydige grunde til ikke at gøre det. Han vil også have analyseret, hvilke nuværende offentlige job, der kan flyttes ud i landet.

- Det vil møde stor modstand blandt de ansatte, og de vil kunne mobilisere så stor hjælp i Folketinget, at det aldrig bliver til noget, siger professoren med henvisning til blandt andet tidligere kulturminister Brian Mikkelsens (K) forslag om at flytte Rigsarkivet til Odense.

Det er blot "gummiparagraffer", når Kristian Jensen forudsætter entydige, faglige grunde og meningsfyldte argumenter, siger SDU-professoren.

- Det vil man altid kunne argumentere for, siger Poul Erik Mouritzen, som sad i regeringens strukturkommission, der kom med anbefalinger til kommunalreformen.

Han mener, at løbet er kørt med mange års centraliserende reformer blandt andet af politi og domstole.

- Jeg tror ikke, at udviklingen kan vendes. Med de sidste 20 års reformer har man forlængst nået et point-of-no-return (et afgørende vendepunkt, red.), siger Poul Erik Mouritzen.

Han tror heller ikke på et forslag fra Venstres folketingsmedlem, Ulla Tørnæs, om at tage højde for konsekvenserne for Udkantsdanmark i alle lovforslag.

- Man vil bare lave nogle beregninger, der passer i statens kram eller lade være med at lave dem, siger professoren med henvisning til kommunalreformen.

- Dengang blev der ikke lagt to tal sammen for at godtgøre, hvor meget kommunalreformen ville koste. For det havde været skidt for regeringen, siger Poul Erik Mouritzen.