Ekspert roser klimahandlingsplan: Odense lægger sig i front

Ifølge Sebastian Mernild, der er en af verdens førende klimaforskere, lægger Odense Kommune sig i front som landets mest ambitiøse med den nye klimahandlingsplan.

Sebastian Mernild er professor på SDU, hvor han forsker i klimaforandringer og glaciologi. Han er blandt de førende klimaforskere i verden, og tager umiddelbart godt imod klimahandlingsplanen fra Odense.

- Med det her udspil lægger Odense sig i førersædet med de planer, der er lagt op til. Men èn ting er at have en plan, noget andet er at få den implementeret og få det til at ske. Det bliver spændende at følge, siger han. 

Sebastian Mernild er en af de seks medlemmer af den taskforce af klimaeksperter, som er kommet med 10 anbefalinger til, hvordan Odense bliver klimaneutral senest i 2030.

- I udspillet ser de ud til at følge vores anbefalinger for reduktioner stort set en til en. Dermed er vejen banet. Man er enige om målet, og det vigtigste er bare, at vi når reduktionerne, siger han.

Efterlyser fossilfri zoner

Der er dog knaster i kommunens klimahandlingsplan, der skal høvles af, før man kommer i mål. Det er især den del, der handler om biltrafikken og den store mængde, CO2, bilerne udleder.

Ifølge klimahandlingsplanen skal CO2-udledningen fra transportområdet i Odense reduceres med samlet 150.000 ton frem mod 2030.

Det svarer til, at den samlede fossile trafik reduceres med 57 procent elller til 2,5 millioner kilometer i døgnet mindre end nu.

quote Der er ikke taget stilling til nulemissionszoner. Det er et sprængfarligt politisk emne.

Sebastian Mernild, Klimaekspert

Eksperterne anbefaler, at kommunen indfører nulemissionszoner i Odense inden 2030. Det er  områder, hvor vejene kun må bruges af biler uden forbrændingsmotor. 

Taskforcen anbefaler, at politikerne laver en konkret plan for indfasningshastigheden for nulemsissionszonerne og et mål for omstillingen af elbiler, som skal vedtages senest i 2023. 

Det skal ske for at borgere og erhvervsliv har tid til at indstille sig efter beslutningen.

Eksperterne foreslår derfor en model for indfasning af nulemissionszoner, hvor zonerne gradvist udrulles indefra og ud, hvor man starter med ring 1, herefter ring 2 og så ring 3.

Taskforcen har anbefalet Odense Kommune en model for indfasning af nulemissionszoner. Forslaget går på, at  zonerne gradvist udrulles indefra og ud, hvor man starter med ring 1, herefter ring 2 og så ring 3
Taskforcen har anbefalet Odense Kommune en model for indfasning af nulemissionszoner. Forslaget går på, at zonerne gradvist udrulles indefra og ud, hvor man starter med ring 1, herefter ring 2 og så ring 3

- Der er ikke taget stilling til nulemissionszoner. Det er et sprængfarligt politisk emne. Vi synes i taskforsken, at de er vigtige, for ellers kan det godt blive udfordrende at komme i mål. Hvilke virkemidler vil de tage i brug, hvis de ikke tager nulemissionszoner? Det bliver interessant, siger Sebastian Mernild. 

Ifølge eksperterne vil indførelse af en nulemissionszone indenfor ring 2 medføre en CO2-reduktion på ca. 92.000 ton i 2030, hvis elbiler samtidig udgør 40 procent af bilerne i Odense.

Defor skal politikerne sørge for tiltag, som understøtter ændringer i transportadfærden, så flere tager cyklen, bussen eller letbanen i hverdagen.