Ekspertgruppe: Sådan skal Odense få flere indvandrere i job

Over 100 personer i Odense har været på kontanthjælp i mere end 15 år. Nu foreslår ekspertgruppe, at der laves et særligt intensivt forløb for langtidsledige i byen.

Der skal flere indvandrere i job i Odense, og nu er eksperterne klar med konkrete løsninger.

Odense er i hele landet dårligst til at få ikke-vestlige indvandrere i job: 31,1 procent af de 18-66-årige er på offentlig forsøgelse. Over 100 personer har været på kontanthjælp i mere end 15 år.

Nu er en ekspertgruppe klar med en række bud på løsninger.

- De fleste mennesker på arbejdsmarkedet har i dag en eller anden form for uddannelse. Selv ufaglærte har et relativt højt uddannelsesniveau. For at få flere af de ikke-vestlige ledige i job, anbefaler vi, at Odense Kommune fokuserer på at gøre dem klar til at tage en uddannelse. Det skal blandt andet ske ved at lære dem at tale bedre dansk og begå sig på en arbejdsplads, siger Kasper Kyed, der er formand for ekspertgruppen, som de seneste måneder har analyseret området.

Intensivt forløb for langtidsledige

I alt 11 anbefalinger fordelt på tre hovedspor kommer ekspertgruppen med. Det første er som nævnt uddannelse. Det andet er tættere samspil med virksomheder, blandt andet via mere virksomhedspraktik og oplæring på virksomheden.

- Man skal se virksomhederne som kunder, der står med nogle rekrutteringsproblemer, og betragte de ikke-vestlige ledige som en ressource, der kan afhjælpe virksomhedernes behov, siger Kasper Kyed.

Den sidste hovedspor er at lave et særligt intensivt forløb for ledige, der har været på kontanthjælp i mange år.

Det skal blandt andet ske med et pilotprojekt, hvor nyankomne flygtninge modtager sprogundervisning og lærer om dansk kultur 37 timer om ugen.

Ifølge en undersøgelse har i alt 530 ikke-vestlige indvandrere været i kontanthjælpssystemet i mere end fem år.

Ekspertgruppens 11 anbefalinger: