Elektrikere fik farligt støv i hovedet: Enemærke & Petersen erkender problemer med asbesthåndtering

Hovedentreprenøren, der står bag kæmpe den renovering af almene boliger i Højstrupparken i Odense, afviser at stille op til et interview, men har dog sendt en række skriftlige svar.

Hos Enemærke & Petersen afviser adm. direktør Troels Aggersbo at stille op til interview og svare på den kritik, som nu rejses en gruppe elektrikere fra Kemp & Lauritzen, der arbejder på byggepladsen.

Kritikken går på, at der ikke har været styr på asbesthåndteringen i forbindelse med boligforeningen FAB’s store renoveringsprojekt i Højstrupparken. Og elektrikernes formand Jesper Pedersen fortæller til Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn, at de flere gange er blevet eksponeret for potentiel farlig asbest, selv om de fra Enemærke & Petersens byggeledelse har fået forsikringer om, at der intet var at være bekymret for.

Miljøscreening får skylden

Troels Aggersbo har via Enemærke & Petersens presseafdeling sendt en række skriftlige kommentarer. Her medgiver han:

”Der har været udfordringer i asbesthåndteringen på renoveringen af Højstrupparken”.

I sit skriftlige svar henviser Troels Aggersbo til, at de informationer, som er givet fra byggeledelsen til håndværkerne, har været baseret på den miljøscreening, der er foretaget før byggestart for FAB.

”I det samlede billede står vi med en proces, hvor der undervejs er fundet asbest, som ikke er registreret i den oprindelige miljøscreening”, skriver han – og giver altså dermed miljøscreeningen skylden for, at elektrikerne blev udsat for asbest og derfor nu må leve med forøget kræftrisiko og med at stå registreret i det såkaldte asbestregister de næste 40 år.

Elektrikernes formand Jesper Pedersen finder ikke forklaringen overbevisende. Han hæfter sig ved, at elektrikerne havde advaret om asbestproblemet, men ikke blev taget seriøst.

”Naturligvis ulykkeligt”

For byggeledelsen fra Enemærke & Petersens forsikrede om, alt var i den skønneste orden og, at elektrikerne trygt kunne arbejde videre. Asbesten blev først afsløret, da elektrikerne selv fik taget prøver via et uvildigt analyseinstitut, OBH Gruppen.

”Ja, det er korrekt, at vi oplyste elektrikerne om, at der ikke var asbest. Her tog vi udgangspunkt i vores arbejdsgrundlag fra byggeherres miljørådgivers miljøscreening af byggeriet. Efter vi fik elektrikernes positive prøve, undersøgte vi desuden også områderne omkring stikkontakter og afbryder”, skriver Troels Aggersbo.

Du skriver, at "i det samlede billede står vi med en proces, hvor der undervejs er fundet asbest, som ikke er registreret i den oprindelige miljøscreening". Gælder det også asbesten på lofterne, som dryssede ned i hovedet på elektrikerne i oktober/november 2021? Det, vidste I vel godt, var der?

”Både ja og nej, miljøscreeningen viser, at der er asbest i noget af isoleringen omkring nogle af rørene i nogle af loftrummene. Screeningen viser ikke, at asbestfibre fra rørisoleringen skulle have bredt sig til det øvrige loftrum og videre ned i lampeudtaget. Da det bliver bekendt via elektrikerens prøver, at der er asbest i lampeudtag, igangsætter vi sammen med bygherre yderligere undersøgelser, som også omfatter områderne omkring stikkontakter og afbrydere”

”Det er naturligvis ulykkeligt, at asbesten har bredt sig til lampeudtaget og at elektrikerne er kommet i berøring med det”.

Syv møder om asbest

Troels Aggersbo oplyser, at der fra januar til april har været afholdt syv møder, hvor asbestproblematikken har været hovedemnet.

”Vi har ønsket at tage en åben dialog om udfordringerne og skabe en byggeplads, hvor alle håndværkere føler sig trygge”, skriver han.

Det kan Jesper Pedersen, formanden for elektrikerne, dog ikke genkende. Han mener tværtimod, at Enemærke & Petersen har været alt andet end åbne om udfordringerne med asbest. Blandt andet, påpeger han, var det ham selv, ikke Enemærke & Pedersen, der tog initiativ til at få byggebranchens arbejdsmiljøbus på besøg på byggepladsen den 20. april.

Enemærke & Petersen bekræfter, at det er korrekt.

"Jesper (Pedersen, red.) foreslog det givtige foredrag med Bam Bus (byggeriets arbejdsmiljøbus, red.) som handlede om risikoen for håndværkere ved asbest og byggepladsstøv. Vi syntes, det var en god idé, indkaldte også vores egne håndværkere og lånte vores lokale ud til formålet", oplyser Troels Aggersbo.