I det fynske folks tjeneste

- Eleven i kørestol skal også være med til idræt

En 3. klasse fra Sanderumskolen i Odense er taget på en anderledes lejrskole, hvor folk med og uden handicap kan deltage på lige fod.

I den seneste folkeskolereform blev det bestemt, at en almindelig folkeskoleklasse i højere grad også skal rumme og inkludere børn med særlige udfordringer. Det kan være børn med forskellige diagnoser, børn med handicap eller børn med læsevanskeligheder.

Men hvordan inkluderer man eleven i kørestol i idrætstimerne?

Det har Muskelsvinfonden, Musholm, Ferie - Sport - Konference og Handicappede Børns Ferier sat sig for at finde ud af. Derfor arrangerer de et inklusionsprojekt på Musholm Feriecenter, der ligger ved Korsør på Sjælland. 

Projektet er et pilotprojekt og målet er, at lejrskolerne giver den enkelte klasse et større sammenhold, så eleverne ser hinanden som ligeværdige kammerater på tværs af eventuelle forskelle.  

- Havde vi ikke kunnet være her, havde vi af økonomiske grunde været nødt til at besøge en lejrskole på Ærø, og der kunne Eva, som har muskelsvind og sidder i kørestol, ikke komme med, fortæller Daniel Sørensen, klassepædagog i 3.b på Sanderumskolen. 

Daniel Sørensen har også store forhåbninger for projektet.

- Min forventning til lejrskolen her er, at der vil komme en større accept af hinanden i klassen, fordi de ser hinanden uden for de vante rammer og samtidig afprøver en masse fede aktiviteter her. Børnene får på den måde også et indblik i, at det ofte også er de fysiske rammer, der gør en person handicappet. 

I løbet af efteråret besøger fire skoleklasser Musholm.