Elever skal selv lave fremtidens skole

Dansk-, engelsk-, og matematikundervisning er lagt til side for at lade elever fra seks Odense-skoler komme med bud på fremtidens skole.

I dag var 100 elever fra 7.-9. klasse til ungekonference på Ubberud skole i Odense. "Youth Life 2013" skal hive de unges bedste bud frem på fremtidens skole.

Ubberud var første stop på en rundtur, der skal tage eleverne til skolerne i Korup, Tarup, Provstegård, Tarup og Søhus - og hvor eleverne skal finde løsninger, der gør, at de får lyst til at videreuddanne sig.

- Vi vil gerne have mere motion og bevægelse i timerne og have flere projekter, hvor man virkelig kan engagere sig - og hvor elever og lærere er endnu mere koncentredede, end de er i forvejen, fortæller Stine Ingemann Jensen, der er elev på Søhusskolen.

Odense kommunes vision om fremtidens skole indeholder tanker om fællesskab, tryghed, motivation, mere indflydelse til eleverne og flere valgmuligheder, og det er målet, at fremtidens skole skal sikre, at flere elever bliver klar til mere uddannelse efter folkeskolen.

De seks skoler skal præsentere deres bud på fremtidens skole. Om eleverne ønsker at præsentere det via film, fremlæggelse, udstilling eller andet bestemmer den enkelte gruppe på skolen selv.

- Vi forfølger Odense Kommunes vision om fremtidens skole med mere elevindrragelse, og dermed så er vi rundt med vores elever og besøge skolerne for at de får nogle inputs fra de enkelte skoler, fortæller Kim Lynbech, der lærer på Søhusskolen.

Konferencen fortsætter i morgen torsdag.