I det fynske folks tjeneste

EL's bagland bakker op bag Asmaa

Mange i Enhedslistens bagland ønsker, at Asmaa Abdol-Hamid fra Odense fortsat skal være en af partiets spidskandidater.

Spørger man Enhedslistens græsrødder, så er der opbakning til, at Asmaa Abdol-Hamid fortsat skal være en af partiets spidskandidater ved det kommende folketingsvalg.

En rundspørge, Ritzau har foretaget blandt medlemmerne af Enhedslistens forretningsudvalg og hovedbestyrelsen samt en række lokale kontaktpersoner, viser således støtte til hendes folketingskandidatur - og at hun skal være højt placeret på kandidatlisten.

Inden Enhedslistens hovedbestyrelse mødes søndag for at beslutte en kommende ny urafstemning - og et ekstraordinært årsmøde - om partiets kandidatliste, svarer 70 procent, at hun skal opstilles for partiet ved folketingsvalget. Og 46 procent svarer, at hun forsat skal være i top seks, mens 38 procent svarer, at hun skal placeres lavere. Rundspørgen er dog behæftet med usikkerhed, da kun 37 ud af i alt 85 adspurgte har valgt at svare på spørgsmålene om Asmaa Abdol-Hamid.