I det fynske folks tjeneste

Embedsmisbrug: Odense Kommune genåbner 81 byggesager

Advokatrapport fastslår, at embedsmisbruget på Odense Kommunes byggesagskontor begrænser sig til tre medarbejdere.

00:19

De borgere eller virksomheder, som i 81 sager har betalt den nu bortviste og politianmeldte medarbejder på Odense Kommunes byggesagskontor, kan nu se frem til at få genåbnet deres byggesag. Det sker, efter at Odense Kommune har valgt at følge anbefalingen fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

I alt er tre medarbejdere fortid på byggesagskontoret. Den ene blev i august bortvist og politianmeldt, og kort efter blev yderligere to medarbejdere fyret. To af de tre medarbejdere startede firmaet op, hvor borgere og firmaer betalte penge til for at få en hurtigere sagsbehandling, og yderligere en medarbejdere har kendt til konstruktionen. Det er af Bech-Bruun slået fast, at der er sket en særbehandling i disse byggesager.

Læs også Kæmpe omfang af embedsmisbrug: 85 sager skal undersøges

- Der kan være op mod 81 sager behæftet med et grundlæggende habilitetsproblem, hvor der kan sås tvivl om, hvorvidt inhibiliteten hos sagsbehandleren har haft indflydelse på sgaens behandling. Derfor vil vi genåbne disse 81 sager, som alle omhandler færdiggjort byggeri, siger direktør i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, Anne Velling.

00:28 Luk video

Bech-Bruun har interviewet medarbejderne på byggesagskontoret og samtidig lavet stikprøver på 16 ud af de 85 sager, som de er blevet bedt om at undersøge. I alle 16 sager er der inhabilitet. 

Mulig straffesag mod alle tre medarbejdere

Det er lige nu kun den ene medarbejder, der er politianmeldt, men advokatfirmaet skriver: "Handlingerne kan desuden efter omstændighederne være udtryk for (strafbar) pligtforsømmelse eller være omfattet af straffelovens regler om medvirken." 

Læs også Embedsmisbrug: Mistænkelige byggesager holdes hemmelige

Bech-Bruun gør ikke mere ved det strafferetslige i forhold til de to medarbejdere - det er nu op til politiet at vurdere.

Chef frikendes - men fratræder

Bech-Bruun har undersøgt både medarbejderne og ledelsen i ved byggesagskontoret, og selvom ledelsen frikendes, er Charlotte Moosdorf, afdelingschef i Erhverv og Bæredygtighed fratrådt.

- Charlotte Moosdorf og jeg er i den forbindelse nået til enighed om, at hun ikke indgår i den videre udvikling af afdelingen, hvorfor hun er fratrådt, siger Anne Velling.

00:16 Luk video

Undersøgelsen har desuden vist, at flere af medarbejderne på kontoret har haft kendskab til eller
mistanke om, at en medarbejder havde aktiviteter ved siden af sit job. Flere har forklaret, at de ikke tænkte, at det indebar et problem, fordi det drejede sig om vennetjenester eller sager i andre kommuner. 

Der er dog ikke grundlag for kritik eller ansættelsesretlige sanktioner mod nogen af disse medarbejdere, konkluderer undersøgelsen.