Én ny smittet: Vollsmose er langt fra nye nedlukningskriterier

Antallet af smittede i Vollsmose-firkanten falder igen. På fem uger er incidenstallet i området faldet fra knap 1.000 til under 200.

Coronasmitten går den rette vej i Vollsmose-firkanten. Ligesom mandag er antallet af nye smittede den seneste uge faldet.

Tirsdag er der registreret 18 nye smittede de seneste syv dage, mens tallet mandag var på 25. Siden er der kun registreret én ny smittet.

Det betyder, at incidenstallet nu ligger på 196,9. Mandag lå det på 292,4, og søndag var det oppe på 339,1.

Dagens incidenstal er det laveste i to måneder. Man skal tilbage til 15. februar for at finde et lavere tal. Her var det 153,1.

I den mellemliggende periode har incidentstallet været oppe at ramme 973,4. Det var det 4. marts.

Sognets tal er højere

Vollsmose-firkanten ligger i Vollsmose Sogn, hvor incidenstallet er noget højere. Tirsdag er incidenstallet i sognet på 237, mens det mandag var 287.

Sognetallene er interessante efter Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget kriterier for, hvornår kommuner skal pålægges en lokal nedlukning.

Kriterierne er trådt i kraft tirsdag og er følgende:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med covid-19 per 100.000 borgere per uge
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Og positivprocenten er på to procent eller mere


Opfyldes alle tre kriterier er konsekvensen, at kommunen er forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:

  • Alle grundskoler
  • Alle SFO’er og klubtilbud
  • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
  • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
  • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter
  • Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Hvor stammer tallene fra?