I det fynske folks tjeneste

En time mindre i heldagsskole

Besparelser i Odense Kommune rammer de tre heldagsskoler i Vollsmose.  Til gengæld får  SFO'er lov at at beholde deres nuværende åbningstid. Og klassekvotienterne forhøjes ikke i denne omgang.

Elever i heldagsskolen Humlehaveskole kan fremover kun være i skolen i syv timer mod idag otte.

Gavner ikke integrationen

Børn- og Ungeudvalget  blev tirsdag enig om at spare 23 millioner kroner på budgettet i 2011, og 54 millioner kroner hvert år i 2012, 2013 og 2014.
Besparelserne rammer blandt andet de tre heldagsskoler i Vollsmose. Timetallet skæres ned fra otte til syv timer om dagen og børnene  henvises i stedet til SFO-pasning i ydertimerne.
Dermed forsvinder noget af hensigten med heldagsskolen som et integrationsmiddel, erkender det konservative medlem af Børn-og Unge udvalget Mai Henriksen.
- Vi ved jo mange forældre i Vollsmose  fravælger SFO. Så besparelsen vil ikke gavne integrationen, siger Mai Henriksen. 
 

SFO'en foreløbig fredet

Sparerunden rammer også den gratis mad i vuggestuer og den udvidede åbningstid i tre børnehuse, og så skæres der i budgettet for undervisning i dansk som andetsprog.
Til gengæld får de kommunale SFO'er foreløbig lov at beholde deres 52 timers åbningstid.
 - Jeg er især glad for at vi har besluttet ikke at reducere et kvarter af åbningstiden i SFO'erne. Det giver bedre flexibilitet for forældrene, siger Mai Henriksen. 
 

Udskudte beslutninger

Der var også bebudet forhøjelse af klassekvotienten fra 26 til 28 elever.  Den beslutning valgte politikerne at udskyde til kommuens kommede skolestruktur er besluttet.

Det samme gælder spørgsmålet om flere lukkeuger i SFO'eren og daginstitutionerne.  En analyse skal afklare om det vil være muligt at lave en form for sampasning af børnene i SFO'ern og børnehaverne i ydertimerne, morgen og  eftermiddag.

Forslaget om at fjerne søskenderabat og fripladser i private SFO-ordninger er også foreløbig udskudt.